Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Dr. Falus Iván

Minősített oktatók kutatási témái és publikációi

Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ

Dr. Falus Iván
főigazgató
egyetemi tanár, habil., DSc, az MTA doktora

DSc. fokozat: 2008. MTA.

Akadémiai doktori értekezés címe: A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai

 
Kutatási témák:
Az eredményes pedagógustevékenység összetevőinek feltárása. Az eredményesnek mutatkozó pedagógusi felkészültség kialakításának és értékelésének módszerei

A kutatási témákhoz kapcsolódó tudományos dolgozatainak száma:
Összes tudományos közlemények száma: 142
Tudományos monográfiák száma (db): 5
Szakkönyvek száma (db): 6
Monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 0
Külföldön megjelent tudományos közlemények száma (db): 0
Hazai idegen nyelvű tudományos közlemények száma (db): 17
Független hivatkozások száma (db): 976
Fokozatot szerzett PhD hallgatók: 40 fő

 
Fontosabb tudományos publikációk:
1.    Falus Iván (2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
2.    Falus Iván (1997): Pedagógiai Lexikon. I-III. kötet. Keraban, Budapest. (társszerző)
3.    Falus Iván (1986): A mikrotanítás elméleti és gyakorlati kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. 155 p.
4.    Falus Iván (1975): The Use of Microteaching and Allied TEchniques for the Training of Educational Personnel in Sweden, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom. Unesco, Paris.
5.    Falus Iván (1969): A visszacsatolás problémája a didaktikában. Tankönyvkiadó, Budapest. 153 p.
 
1.    Falus Iván (2009): A portfolió. 2. bővített kiadás. Budapest Gondolat Kiadói Kör, Budapest. (társszerző)
2.    Falus Iván (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (társszerző)
3.    Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest. 156 p.
4.    Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest.
5.    Falus Iván (2006): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 550 p.