Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna
Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna
dékán, tszv. főiskolai tanár, c. egyetemi tanár
Belső telefon: 3008
Telefon: 523-467
Dr. Ludányi Ágnes
Dr. Ludányi Ágnes
dékánhelyettes, tszv. főiskolai tanár
Belső telefon: 3007
Dr. Verók Attila
Dr. Verók Attila
dékánhelyettes, főiskolai docens
Belső telefon: 2244

A kari honlap elérhetősége: http://tktk.ektf.hu/

Kari titkár:
Dienes Edit Nikoletta
Belső telefon: 3134
Telefon/fax: 36/523-468
Ügyviteli alkalmazott:
Rázsiné Kovács Beáta
Belső telefon: 3183
Telefon: 36/523-468
Gyakorlati képzési vezető koordinátor:
Magyar István
Belső telefon: 3122
 

 Elérhetőség:
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

3300 Eger, Klapka György út 12.
Telefon/fax: (36) 523-468
Dékáni hivatal e-mail: tkk@ektf.hu

Z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k   2 0 1 0


Tanszékek
Médiainformatika Intézet

Humáninformatika Tanszék
Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
Mozgóképkultúra Tanszék
Kulturális örökség és Művelődéstörténeti Tanszék

Önálló tanszékek

Andragógiai és Közművelődési Tanszék
Kisebbségtudományi Tanszék
Neveléstudományi Tanszék
Szociálpedagógia Tanszék
Pszichológia Tanszék


Szakok

Tanári MA képzés

mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

pedagógiatanár

informatikus könyvtáros

játék- és szabadidő-szervező tanár

multikulturális nevelés tanára

inkluzív nevelés tanára

család- és gyermekvédő tanár

tehetségfejlesztő tanár

kollégiumi nevelőtanár

pedagógiai értékelés és mérés tanára

Főiskolai képzés

informatikus könyvtáros

művelődésszervező

pedagógia

szociálpedagógus

Alapképzési (BA) szakok

andragógia

csecsemő- és kisgyermeknevelő

informatikus könyvtáros

mozgóképkultúra és médiaismeret

pedagógia

szociálpedagógia

Felsőfokú szakképzések

csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó

ifjúságsegítő

médiatechnológus asszisztens

közösségi-civil szervező

Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ
Főigazgató: Dr. Falus Iván
Tel: 36-520-400/3157
Fax: 36-523-468
E-mail: falusi@ektf.hu