Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Dr. Verók Attila

Minősített oktatók kutatási témái és publikációi

Médiainformatika Intézet
 
Informatika Tanszék
 
Dr. Verók Attila PhD, 
főiskolai docens, dékánhelyettes
 
 
 
PhD-fokozat (megszerzés ideje, helye): 2008. május 5., Szegedi Tudományegyetem

Értekezés témája (címe): „Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, / Und nimmt, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága

Kutatási témák:
- A Kárpát-medence művelődés-, könyvtár-, könyv- és olvasmánytörténete a korai újkorban
- Az erdélyi szászok művelődés-, könyvtár-, könyv- és olvasmánytörténete a 16-18. században
- Martin Schmeizel élete és munkássága
- Hungarica-feltárás külföldi könyvtárakban és levéltárakban

Fontosabb tudományos publikációk (válogatás):

(1) Verók, Attila: Das Bild von Pest/Buda im Spiegel frühneuzeitlicher Druckwerke – aus Deutschland betrachtet. In: Kriegleder, Wynfried – Seidler, Andrea – Tancer, Jozef (Hrsg.): Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest. Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten. Bremen: edition lumière, 2012. 288, [10] p. (Presse und Geschichte – Neue Beiträge; Bd. 63). ISBN 978-3-934686-96-0 – Ebben: pp. 189-199.

(2) Verók Attila: Asztrológiai érdeklődésű orgonista lelkész? Egy érdekes kolligátumkötet a brassói Daniel Croner (1656-1740) könyvtárából. In: Simon Melinda – Perger Péter (Szerk.): Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Budapest: Argumentum, 2011. 276 p. (A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei; 4.). ISSN 1789-9605, ISBN 978-963-446-639-0 – Ebben: pp. 215-221.

(3) Verók, Attila: Das schweizerische Buch bei den Siebenbürger Sachsen vom 16. bis 18. Jahrhundert. Čičaj, Viliam – Bernhard, Jan-Andrea (Hrsg.): Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011. 340 p. ISBN 978-80-970648-2-2 – Ebben: pp. 299-305.

(4) Verók, Attila: Ungarländische Geschichtsschreibung mit französischer Manier in Deutschland? Französische Gesinnungselemente im Lebenswerk Martin Schmeizels. In: Nencescu, Marian – Macarie, Iulia (Red.): Travaux de symposium international Le Livre. La Roumaine. L’Europe. Troisième édition – 20 à 24 Septembre 2010. 300 ans après la intronisation de l’érudit roumain Dimitrie Cantemir en Moldavie. Tome I. Bucarest: Bibliothèque de Bucarest, 2011. 516 p. ISSN 2068-9756 – Ebben: pp. 481-494.

(5) Verók Attila: Az első magyar történeti szakkönyvtár? Martin Schmeizel és történeti hungarikumai. In: Acta Academiae Agriensis. Nova series Tom. XXXVII. Sectio historiae / szerk. Miskei Antal. Eger: Líceum Kiadó, 2010 [2011!]. 273 p. ISSN 1785-3117 – Ebben: pp. 49-81.

(6) Verók, Attila: Hungarica-Bilder in den historischen Sammlungen der Franckeschen Stiftungen zu Halle bis 1800. In: Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Band 30, Jahrgang 2009-2010. Herausgegeben von Zsolt K. Lengyel. Regensburg: Verlag Ungarisches Institut, 2011. 348, [2] p. ISSN 0082-755X (Zeitschriftennummer), ISBN 3-929906-65-1 (Buchnummer) – Ebben: pp. 185-200.

(7) Verók, Attila: Universitäten als Begegnungsräume in der Frühen Neuzeit. Ergebnisse einer Hungarica-Forschung aus interkultureller Sicht. In: Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Band 1. III. Internationale Germanistentagung Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen, Großwardein / Oradea / Nagyvárad 18.–20. Februar 2009. Herausgegeben von Szabolcs János-Szatmári, Noémi Kordics, Eszter Szabó. Klausenburg, Großwardein: Siebenbürgischer Museum-Verein, Partium Verlag, 2010. (Schriftenreihe des Lehrstuhls für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft der Christlichen Universität Partium / Großwardein; Band 7). 450 p. ISSN 2069-010X – Ebben: pp. 199-229.

(8) Verók, Attila: Ein Gelehrter und seine Gelehrtenbibliothek als die erste Hungarica-Privatbibliothek der Welt. In: Radimská, Jitka (ed.): K výzkumu zámeckých, měš»anských a církevních knihoven (Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles / Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken / Investigaciones en las bibliotecas aristocráticas, burguesas eclesiásticas). Jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Filozofická fakulta, Ústav romanistiky, 2009 [2010!]. (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis – Opera Romanica; 11) 582 p. ISBN 978-80-7394-202-1 – Ebben: pp. 309-328.

(9) Verók, Attila: Im Dienst der Geschichtsschreibung, Literatur- und Wissenschaftsgeschichte an deutschen Universitäten. Die Rolle Martin Schmeizels in der ungarländischen historia litteraria am Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, Număr special. Schimbarea de paradigmă din istoria ecleziastică şi cea laică în Transilvania secolului al XVIII-lea. Lucrările Conferinţei ştiinţifice organizate la Alba Iulia, în 15-16 octombrie 2009 = Paradigm Change of the Ecclesiastic and Laic History of the Transylvania in the 18th Century. The Scientific Studies of the Conference Held in Alba Iulia, October 15-16, 2009. Alba Iulia – Cluj-Napoca: Argonaut, 2009. 231. p. ISBN 978-973-109-175-4, ISSN 1453-9314 – Ebben: pp. 65-76.

(10) Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Historische Karten und Ansichten. Herausgegeben von Brigitte Klosterberg und István Monok. Bearbeitet von László Pászti und Attila Verók. Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen zu Halle, 2009. (Kataloge der Franckeschen Stiftungen; Band 22). 103 p., 104 színes ábra. ISBN 978-3-939922-14-8

(11) Die Hungarica-Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Teil 1: Porträts. Herausgegeben von Brigitte Klosterberg und István Monok, bearbeitet von Attila Verók und György Rózsa. Tübingen: Verlag der Franckeschen Stiftungen Halle im Max Niemeyer Verlag, 2003. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien; 7). XXX, 269 p. ISBN 3-484-84107-9, ISBN 3-931479-33-1, ISSN 1434-0496