Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Dr. Romsics Ignác

Minősített oktatók kutatási témái és publikációi

Történelemtudományi Intézet

Modernkori Magyar Történelem Tanszék

Dr. Romsics Ignác
az MTA tagja, egyetemi tanár

Egyetemi doktor (1978): A Duna melléki ellenforradalom, 1919

CSc fokozat (1985): Bethlen István politikai pályaképe, 1901-1921

Dr. habil (1996)

Az MTA doktora (1994): Bethlen István politikai pályája, 1921-1946

Az MTA levelező tagja (2001), majd rendes tagja (2010)

Kutatási témák:

-          Magyarország története a 20. században
-          Nagyhatalmi politikai és nemzetiségi kérdés Kelet- és Közép-Európában, 19-20. század

-          Modern magyar és európai historiográfia

A kutatási témákhoz kapcsolódó tudományos dolgozatainak száma: 255
-          magyar nyelvűek száma: 202
-          idegen nyelvűek száma: 53

Tíz legfontosabb publikáció:

  1. Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19-20. században. (Bp., Osiris Kiadó, 2011.) 628 p.
  2. Történelem, történetírás, hagyomány. Tanulmányok és cikkek 2000-2008. (Bp., Osiris Kiadó, 2008.) 322 p.
  3. Az 1947-es párizsi békeszerződés. (Bp., Osiris Kiadó, 2006; szlovákul 2008.) 279 p.
  4. Múltról a mának. Tanulmányok és esszék a magyar történelemről. (Bp., Osiris Kiadó, 2004.) 459 p.
  5. Volt egyszer egy rendszerváltás (Bp., Rubicon, 2003; németül 2006; angolul 2007.) 328 p.
  6. A trianoni békeszerződés (Bp., Osiris Kiadó, 2001; 3. kiad. 2005; angolul 2002; németül 2005; szlovákul 2006.) 243 p.
  7. Magyarország története a XX. században (Bp., Osiris Kiadó, 1999; 4. kiad. 2005; angolul 1999.) 662 p.
  8. Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. (Bp., Napvilág Kiadó, 1998; 2. kiad. 2004.) 419 p.
  9. Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Válogatott tanulmányok 1991-1996. (Bp., Osiris Kiadó, 1996; 2. kiad. 2005.) 378. p.
  10. Bethlen István. Politikai életrajz 1874-1946 (Bp., Magyarságkutató Intézet, 1991; 2. kiad. Bp., Osiris Kiadó, 1999; 3. kiad. 2005; angolul 1995.) 356 p.