Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Dr. Miskei Antal

Minősített oktatók kutatási témái és publikációi

Történelemtudományi Intézet

Ókor- és Középkori Történeti Tanszék

Dr. Miskei Antal
PhD, egyetemi docens

PhD fokozat megszerzése: 1997 (A Budai Szandzsák hászvárosainak gazdasági és társadalmi viszonyai a 16. század második felében))

Kutatási témák: A Csepel-szigeti királyi uradalom és Ráckeve története

A kutatási témákhoz kapcsolódó tudományos dolgozatok száma: 23

- magyar nyelvű: 21

- idegen nyelvű: 2

A legfontosabb publikációk:
Monográfiák:
 1. Török kori magyar városok. Debrecen, 1998.
 2. A ráckevei katolikus templomok. Ráckeve, 1999.
 3. Ráckeve története I. Ráckeve története a kezdetektől 1848-ig. Ráckeve, 2003. 506 p.
 4. A ráckevei szerb ortodox templom. Ráckeve, 2008. 144 p.
A legutóbbi 10 tanulmány:
 1. Ortodoxné obyvatel’stvo v Ráckeve v 15. až 18. storiči. In: Acta Historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy. 12/2009. Vol. 1–2. Besztercebánya, 2010. 315–342. p. (Universitas Matthiae Belii)
 2. Ortodox népesség a középkori Ráckevén (XV–XVIII. század). In: Archivum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei 19. Szerk.: Csiffáry Gergely. Eger, 2010. 41–70. p. 
 3. Ráckeve középkori kiváltságai. In: Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae. Nova Series. Tom. XXXVII. Redigit: Antal Miskei. Eger, 2010. 3–12. p.
 4. A Csepel-szigeti uradalom és Ráckeve viszonya (1686–1736). In: „…nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni.” (Romsics Ignác). Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk.: Gebei Sándor, ifj. Bertényi Iván, Rainer M. János. Eger, 2011. 176–186. p.
 5. Gondolatok a keresztény Magyar Királyság intézményének létrejöttéhez. In: Magyar Sion, 2011. Új folyam. V. (XLVII.) évf. 1. sz. 51–61. p.
 6. A koronajavak szabályozása a 16–17. századi rendi országgyűléseken. In: Országgyűlések, országos gyűlések. Szerk.: Ballabás Dániel. Eger, 2011. 22–33. p. (Konferenciák, műhelybeszélgetések II. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai. Sorozatszerkesztő: Romsics Ignác)
 7. A ráckevei Istenanya Elszenderedése-templom rövid története. In: Historia Ecclesiastica, 2011. Ročnik II. číslo 1.185–212. p.
 8. A Csepel-szigeti királyi uradalom és Ráckeve viszonya az úrbérrendezés időszakában. In: Agrártörténeti Szemle, 2011. LII. évf. 1–4. sz. 63–87. p. 
 9. Ráckeve, a királyi mezőváros (1440–1541). In: Tanulmányok a 70 éves Kertész István tiszteletére. Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae. Nova Series. Tom. XXXIX. Redigit: János Makai. Eger, 2012. 159–175. p.
 10. A Csepel-szigeti települések mezőgazdasági termelése a 16–17. században. In: Tanulmányok a 70 éves Kaló Ferenc tiszteletére. Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae. Nova Series. Tom. XL. Redigit: László Kiss. Eger, 2013. 175–196. p.