Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Hírek

Képgaléria

Szántó Mariann Polgári kezdeményezések programja jó gyakorlat lett


A TÁMOP- 3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú "Tehetséghidak Program" kiemelt projekt keretében megvalósuló "Gazdagító programpárok II." "A" (alap) és "B" (szülő - diák - pedagógus együttműködését is célzó, bővített) változatának megszervezésére és megvalósítására kiírt pályázat eredményeként jó gyakorlat született.

A Polgári kezdeményezések című program, melynek kidolgozója Szántó Mariann, szervesen kapcsolódik a Politológia Tanszék tehetséggondozó programjaihoz. A kidolgozott komplex tehetségfejlesztő program felkészíti a 14-25 éves tanulókat az állampolgárság aktív gyakorlására egy közjogi probléma elemzése alapján.

A Polgári kezdeményezések program célja: egy közjogi probléma kiválasztása és tanulmányozása a diákok által, illetve a választott probléma megoldására készített portfolió. Az ismeret, melyet a résztvevők a probléma tanulmányozása során nyernek, nagyon értékes, hiszen a társadalmi kérdések iránti érdeklődés alapjait a középiskolás életkorban lehet hatékonyan kialakítani. Tudásuk és álláspontjuk másokkal való megvitatása pedig segít abban, hogy felismerjék: a polgárok cselekvő részvétele nélkülözhetetlen a demokratikus társadalom számára.

A Polgári kezdeményezések program aktív technikákra (kooperatív tanulás, tapasztalati tanulás), minden diák részvételén alapuló tanulási módszerekre épít (szimulációs játékok, viták, drámajáték, kreatív játékok művészeti tevékenységek alkalmazásával). Mivel a program folyamatosan lehetőséget ad a tanulóknak az aktív részvételre és a tartalom befolyásolására, így érdeklődésük is könnyebben fenntartható.

A Polgári kezdeményezések című program eredményeként elérhetjük, hogy az iskola viszonylag zárt világából kilépő diákok aktív állampolgárai legyenek társadalmunknak. A program alkalmas az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztésére egy résztéma elmélyült tanulmányozása útján. Fejleszti az önálló tanulás képességét, a produktív, absztrakt, komplex gondolkodási képességet. A tanulókat olyan produktumok létrehozására készteti, amelyekhez új módszereket, anyagokat, formákat használnak. Mindezek mellett kiemelt eredménye a személyiségfejlesztés (pl. motiváció, alkalmazkodás, empátia, tolerancia, önismeret, viselkedéskultúra, moralitás) is.

 

A jó gyakorlat megjelent az alábbi weboldalon: http://tehetseg.hu/jo-gyakorlatok/kereso

A hírt küldte: Szántó Mariann – Politológia Tanszék


2014 augusztus 22. 08:37
Magi Magdolna