Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Hírek

Képgaléria

Kitüntetések, kinevezések, díjak átadása


A Főiskolán hagyományosan megrendezett év végi fogadáson 2011. december 21-én kitüntetések, kinevezések, díjak átadására került sor.

 

 

 

 

 

 

I.

 1. Kitüntetést vettek át az év folyamán:

 

Monok István Széchenyi-díj

Kertész Ádám Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

Bednanics Gábor József Attila-díj

Eőry Vilma Budai-díj

Ködöböcz Gábor Partiumi Írótábor-díj

Novotny Ádám Harsányi István-díj

Tóth Judit Francia Köztársaság Akadémiai Pálma Rend Lovagi fokozata

Balász Sándor a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

Murányi Zoltán a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

Dudás Anna Zenei Nívó-díj

Forgó Sándor Kiss Árpád-díj, Hutter Ottó-díj

Kalóné Szűcs Erzsébet Trefort Ágoston-díj

Pap József OTDT Mestertanári Aranyérem

Lőrinczné Thiel Katalin OTDT Jubileumi Emlékérem

Kozári József OTDT Jubileumi Emlékérem Elismerő Oklevél

Falus Iván OTDT Jubileumi Emlékérem

Jedlovszky Pál OTDT Jubileumi Emlékérem

 

 1. Az év során tudományos munkájukban jelentős eredményeket értek el:

Monok István az MTA doktora tudományos fokozatot szerezte meg.

Sikeresen befejezte habilitációs cselekményét hét kollégánk:

Csontó Lajos               

Monok István  

Dalmi Gréte                 

Mező Ferenc    

Antal Éva                                

Liptai Kálmán              

Kiss Attila                   

 

2011-ben PhD doktori fokozatot szerzett 11 oktatónk:

Tánczos Tamás 

Czövek Andrea

Mogyorósi Zsolt          

Vas István                   

Radványi Tibor

Szebeni Rita                

Nagy Zoltán                

Pusztai Csaba              

Demeter Márton          

Varga János     

Murányiné Zagyvai Márta

Fischer Andrea

Gál Sándor

 

 1. 2011-ben magasabb oktatói munkaköri címet szereztek.:

Kutató professzori kinevezést kapott Bárdos Jenő.

 

Egyetemi docenssé nevezte ki a rektor Szenátus véleménye alapján négy oktatónkat:

Csontó Lajos                                       

Vermes Albert                         

Katonáné Erdélyi Edit            

Szarka László              

 

Főiskolai docenssé lépett elő tíz kollégánk:

Győri Zsolt                              

Faa Balázs                                           

Verók Attila                            

Taskó Tünde                            

Kajati György                         

Prokajné Szilágyi Ibolya                     

Virág Tünde                            

Tengely Adrienn                                 

Kovács László                         

Ütőné Visi Judit                                  

             

Adjunktusi kinevezést nyolc kollégánk kapott:

Kristóf Ilona                            

Demeter Márton                                  

Zsebéné Dobó Marianna                     

Simándi Szilvia                       

Misik Tamás                                        

Utasi Zoltán                            

Hidvégi Péter                                      

Vécseyné Kovách Magdolna              

 

Tanársegéddé nevezte ki a rektor hat kollégánkat:

Szigeti Gábor Csongor            

Oszlánczi Tímea                                  

Klement Marianna                              

Szitta Emese                                       

Vanyó József                                      

Kürti Lívia                                          

 

Tudományos segédmunkatársi kinevezést kapott:

Ballabás Dániel            

 

 1. A főiskola szenátusa címzetes oktatói címet adományozott az év során.:

Papanek Gábor Professor Emeritus címet

Buzinkay Géza Professor Emeritus címet

Setényi János címzetes egyetemi tanár

Poór Ferenc címzetes főiskolai docens

 

 1. Magasabb vezetői vagy vezetői megbízást kaptak az év során:

Kis-Tóth Lajos általános és intézményfejlesztési rektorhelyettesi kinevezést

Lőrinczné Thiel Katalin oktatásfejlesztési rektorhelyettesi kinevezést

Mátyás Ferenc tudományos és nemzetközi rektorhelyettesi kinevezést

Estefánné dr. Varga Magdolna dékáni megbízást

Ludányi Ágnes dékánhelyettesi

Verók Attila dékánhelyettesi megbízást

Sándor József gyakorlóiskola igazgató megbízást kapott.

 

 1. Tanszékvezetői megbízást kaptak:

Makai János

Pap József

Tarnóc András

Loboczky János

Horváth Ágnes

Lengyelné Molnár Tünde

Monok István

Sallai Éva

Kovács Emőd

Csáfor Hajnalka

 

 1. Pályázat alapján a rektor dékáni hivatalvezetővé nevezte ki következő kollégáinkat:

Minczér Tímea

Farkas Attila

Dienes Nikoletta

Busák Istvánné

 

II.

 

Kitüntetések átadása

 

 1. A miniszterelnök főiskolai tanárrá nevezte ki 2011. december 15-i hatállyal:

Őrsi Tibor

Szíjártó Imre oktatókat.

 

 1. Hagyományosan, az évzáró fogadáson adják át a kitüntetést azon munkatársainknak, akik több mint 25 éven át dolgoztak, kiemelkedő eredménnyel pedagógusi vagy oktatói munkakörben. 2011-ben 13 kollégánk vehette át nyugállományba vonulása alkalmából a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést:

Bocz Árpád                           

Buzinkay Géza                      

Hollóné Kacsó Erzsébet        

Kozári József             

Kriston Pál                

Merényi Gabriella                 

Dér Lajosné                                      

Kissné Csák Mária                            

Hunor Imréné                                   

Némethné Duncskó Dóra                 

Nagy István               

Lénártné Pintér Katalin                                

Sinka Lászlóné                                                                                            

 

 1. A főiskola által 1970-ben alapított Pro Academia Agriensi-díjat évente egy személy kaphatja, aki az oktatás-kutatás fejlesztése terén, valamint a főiskola vezetésfejlesztése terén hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és jelentősen hozzájárult a főiskola hazai és nemzetközi hírnevének erősítéséhez. 2011-ben a Szenátus ezt a díjat Lőrinczné Thiel Katalin főiskolai tanárnak, oktatásfejlesztési rektorhelyettesnek adományozta.

 

 1. A Szenátus Eszterházy Károly Emlékérem kitüntetést adományozott azon kollégánknak, akik a főiskolai szabályzatnak megfelelően aktívan vettek részt az intézmény szakmai közéleti tevékenységében, hazai és nemzetközi tudományos eredményeikkel növelték a főiskola hírnevét, illetve munkaterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtva felelősségteljes munkavégzésükkel példát mutattak munkatársaiknak.

Kalocsai-Varga Éva főiskolai docens           

Csüllög Judit főiskolai docens                     

Buzinkay Géza főiskolai tanár                     

Dienes Edit Nikolett hivatalvezető              

Geda Gábor főiskolai docens                       

Seres János főiskolai docens                        

Soós Tamás főigazgató                                 

Varga Csilla igazgató                                   

Várkonyi Zsuzsanna ügyviteli alkalmazott  

Légrádiné Kőházi Tímea pedagógus            

Nagyné Fóris Katalin pedagógus                 

 

 1. A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány kuratóriuma 1996. november 22-én alapította az Eszterházy Károly Főiskoláért elnevezésű díjat. A díj átadására évente egy alkalommal kerül sor. Minden évben két főiskolai oktató kaphatja a díj ezüst fokozatát, és a hozzá kapcsolódó 100.000 Ft értékű kutatási ösztöndíjat, akik sokat tettek az Eszterházy Károly Főiskoláért. 2011-ben a kuratórium a díjat két munkatársunknak adományozza, egyikük 40 év alatti oktató. A két oktató:

Zimányi Árpád főiskolai tanár

Virág Irén főiskolai docens

 

III.

 

Kari kitüntetések átadása

 

 1. A Bölcsészettudományi Kar 2006-ban alapította a Papp István-díj kari kitüntetést. A kitüntetést az az oktató kaphatja, aki oktató és nevelő munkáját a hallgatók által elismert magas színvonalon végzi, részt vesz a kari közéleti tevékenységben, szakmai tudományos felkészültségével segíti a magas színvonalú tudományos diákköri szakkollégiumi munkát, illetve művészeti tevékenységet. 2011-ben a kar a Papp István-díjat Vadon Lehel egyetemi tanárnak adományozta.

 

 1. A Gazdaságtudományi Kar 2009-ben alapította a GTK Wekerle Sándor Nívó-díja kitüntetést. A kitüntetést az az oktató, dolgozó, illetve hallgató kaphatja meg, aki munkájával, tudományos teljesítményével a kar hírnevét főiskolai és külső elismertségét jelentősen előmozdítja, részt vesz a kar és a főiskola közéletében. 2011-ben a Kari Tanács Hollóné Kacsó Erzsébet főiskolai tanárnak és Juhász Gabriella II. évf. nemzetközi tanulmányok BA szakos hallgatónak adományozta a díjat.

 

 1. A Természettudományi Kar 2007-ben alapította a Kiss Péter-díj kitüntetést. A díjat évente egy személy kaphatja, aki hallgatóinak megelégedésére a karon színvonalas oktatói munkát végez, jelentős tudományos eredményeket ér el, emberi és szakmai munkássága példaértékű. 2011-ben a választott kuratórium a díjat Varga János főiskolai docensnek adományozta.

 

 1. A Természettudományi Kar 2010-ben alapította a Tengercsepp-díj kitüntetést. A díjat a kar oktatói közül az a hölgy kaphatja, aki a szabályzatban meghatározott követelményeket kimagasló színvonalon teljesíti, elősegítve azt a szándékot, hogy a TTK széles körben elismert, megbecsült és pozitív jövőképpel rendelkező kar lehessen. A kuratórium 2011-ben a kitüntetést Bíró Melinda főiskolai docensnek adományozta.

 

IV.

 

Eszterházy Károly Főiskola Bora 2012.

 

Fehérbor kategóriában a díjazott:

 • Egerszóláti Olaszrizling 2009 

Vörösbor kategóriában a díjazott:

 • Selection Egri Merlot 2008 

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola 2011 Karácsonya alkalmából a Bölcsődei Igazgatóság Észak- magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde  részére 310.000 Ft-ot adományozott. A tombola bevételből összegyűlt felajánlást Szurominé Balogh Mónika igazgató vette át.

 

A hírt küldte:
EKF Rektori Hivatal

Fotó: Ballagó Béla


2012 január 02. 12:13
Miklós Andrea