Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Hírek

Képgaléria

Havi hírek - 2011. június 14.


A Főiskola a 2010/2011-es tanév utolsó sajtótájékoztatóját tartotta a Hotel Estellában.

Dr. Csáfor Hajnalka PR igazgató köszöntő szavai után az első téma az idei oklevélátadó ünnepség volt.
Lőrinczné dr. Thiel Katalin oktatásfejlesztéi rektorhelyettes ismertette az idei ünnepséggel és a záróvizsgán résztvevő hallgatókkal kapcsolatos információkat. Ebben a tanévben a hagyományos képzésben 206 hallgató vesz részt záróvizsgán, ebből 26 egyetemi szakon. A bolognai képzésben résztvevők közül 559 fő alapképzésben, 641 fő pedig mesterképzésben záróvizsgázik. Új felsőfokú szakképzettséget 122 szereznek. Idén először állítanak ki okleveleket három diszciplináris MA szakon: amerikanisztika, informatikus-könyvtáros és nemzetközi kapcsolatok szakokon.

Az oklevélátadó ünnepségek időpontjai:

Bölcsészettudományi Kar: július 8. (péntek) 10.30 óra
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: július 8. (péntek) 14.30. óra
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar: július 9. (szombat) 10.30 óra
Természettudományi Kar: július 9. (szombat) 14.30 óra

Az elmúlt évekhez hasonlóan az ünnepségen nemcsak oklevelek, hanem igazolások és bizonyítványok is átadásra kerülnek.

A sajtótájékoztató pályázati információk ismertetésével folytatódott.

Elsőként dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar dékánja, projektmenedzser foglalta össze a TÁMOP 4.1.2 B – A tanári pályaalkalmassággal és a pedagógusok felkészültségét mutató sztenderdekkel kapcsolatos országos vita lezárása elnevezésű projekt aktuális információit.

Az országos vitára bocsájtott szakmai anyag főbb összetevői a tanári pályaalkalmasság és megítélésének módszerei, valamint a pedagógusok felkészültségét mutató kritériumok/sztenderdek - és megítélésük módszerei témákban kerültek kidolgozásra.

Az országos vitára bocsájtott szakmai anyaghoz 30 hozzászólás érkezett, elsősorban azon egyetemektől és főiskoláktól, akik a tanárképzéssel és pedagógusképzéssel foglalkoznak.

A vélemények figyelembevételével a pályázati munkacsoportok meghatározzák az egyes sztenderdek végleges formáját. Hozzárendelik azokat a módszereket és eszközöket, amelyek segítségével megállapítható, hogy egy adott pedagógus tevékenységben mely sztenderdek teljesülnek. Meghatározásra kerül, hogy a szakmai továbbfejlődéshez milyen támogatásra, képzésre van szüksége a pedagógusnak. A módszertani útmutató végleges változata szeptemberben fog megjelenni könyv formájában.

Kalóné Szűcs Erzsébet a Tanulmányi és Információs Központ főigazgatója beszélt arról, hogy rajta kívül a Komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán a minőségi gyakorlati képzés érdekében c. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0002 sz. pályázat keretében a főiskola két-két oktatója és hallgatója, valamint a Hallgatói Centrum egy munkatársa tanulmányúton vett részt a finnországi Joensuuban és Helsinkiben. A tanulmányútra 2011. május 9-14 között került sor. Útjuk során finn felsőoktatási intézményeket, az egyetemeken működő hallgatói központokat, centrumokat látogattak, valamint a gyakorlati munka helyszínéül szolgáló intézményekben folyó munkát figyeltek meg.

A finnországi egyetemeken tett látogatások és szakmai eszmecserék, valamint a gyakorlatban megvalósuló munkáról, a koragyermekkori nevelés helyszíneiről szerzett benyomások és tapasztalatok nagyon hasznosnak és eredményesnek mondhatók. Sok olyan tapasztalattal gazdagodtak, amelynek segítségével az Eszterházy Károly Főiskolán folyó csecsemő- és kisgyermek nevelő képzésünk, a szociálpedagógus-képzés és a Hallgatói Centrum működése szerkezetileg és tartalmilag gazdagítható, a gyakorlati munka fejleszthető és hatékonyabbá tehető.

A TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0022 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés nevű pályázatról Czeglédi László a Központi Könyvtár főigazgatója adott helyzetjelentést, ismertetve a projekt keretében megvalósult elektronikus portált (http://eszapport.ektf.hu), amelyen keresztül folyamatosan elérhetővé válnak a konzorcium szolgáltatásai a közoktatás feltételeinek javítására. A már lezajlott előadások, vetélkedők mellett a főigazgató bemutatta a projekt keretében megvalósult legújabb eredményt, az e-SZAPPORT oldalán keresztül elérhető, Beszélő utcanevek elnevezést viselő weboldalt, Az oldalon Eger közel 150 közterületének történetével és nevezetességeivel ismerkedhetnek meg, az érdeklődők, valamint történelmi, műemléki és helyismereti információkat, továbbá gazdag képanyagot találnak.

Végezetül dr. Tóth Andrásnak, az Andragógiai és Közművelődési Tanszék vezetőjének távollétében dr. Csáfor Hajnalka ismertette a TÁMOP 3.2.3-08/2 Kulturális innováció az Észak-magyarországi régióban, REKÉP – (REgionális Kultúra Építő Projekt) elnevezésű projekttel kapcsolatos aktuális tudnivalókat.

A projekt keretein belül az Észak-magyarországi régióban élő és dolgozó kulturális szakemberek számára meghirdetett 180 órás, akkreditált Kulturális Projekt Ciklus Menedzsment (KPCM) szakmai képzése a végéhez közeledik. Négy csoportban (Eger, Salgótarján, Miskolc, Hatvan) eddig közel 100 fő fejezte be tanulmányait, kapta meg tanúsítványát. További két csoportban (Salgótarján, Miskolc) még zajlik az oktatás, július közepén előreláthatólag még 50 fő vizsgázik le.

A projektben vállalt második feladatkör az  eTanácsadók képzése a lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztésére.  A 80 órás Emelt szintű eTanácsadó továbbképzés célja a régió eMagyarország pontjain dolgozó munkatársainak szakmai továbbképzése. A képzés nyolc csoportban indul, melyből három csoport képzése már folyamatban van, további öt csoport pedig ősszel kezdi tanulmányait.

A harmadik programelem kapcsán előtérbe kerül a kompetencia alapú, non-formális és informális tanulási alkalmak szervezése. Hat szakkör, két tábor, harminc tehetségfejlesztő alkalom és két tréning keretében biztosítanak lehetőséget a Főiskola és Gyakorlóiskolája gyermek- és ifjúkorú csoportjainak, közösségeinek, tagjainak új ismeretek megszerzésére.

2011. június 21-27., és június 27-július 3. között kerül megrendezésre két tehetséggondozó, non-formális és informális tanulási alkalmakat biztosító tábor, melyek során 28-28 gyermek számára biztosítunk nyári tanulási, pihenési és szórakozási alkalmat.

 


2011 június 14. 15:43
Vida Gábor