Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Hírek

Pályázati felhívás Erasmus Ösztöndíjra


Az Eszterházy Károly Főiskola a 2009/2010-es tanévben is lehetőséget biztosít hallgatói számára, hogy tanulmányaik egy részét külföldi partnerintézményekben végezhessék.

Az Eszterházy Károly Főiskola a 2009/2010-es tanévben is lehetőséget biztosít hallgatói számára, hogy tanulmányaik egy részét külföldi partnerintézményekben végezhessék.

 

A programban részt vevő hallgatók pályázat útján kerülnek kiválasztásra.

A pályázaton való részvétel feltételei:

-        két teljes szemeszter sikeres befejezése

-        megfelelő idegen nyelvtudás (angol, francia, német közül bármelyik nyelv)

.

 

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:

-        pályázati űrlap

-        önéletrajz

-        az adott tanszék tanszékvezetőjével vagy Erasmus koordinátorával egyeztetett tanulmányi munkaterv

-        tanszéki ajánlás (tanszékvezetőtől vagy oktatótól)

-        az utolsó két lezárt félév indexmásolata

-        a résztanulmányok elvégzéséhez szükséges költségvetés, a saját hozzájárulás összegének feltüntetésével

-        nyelvvizsga vagy annak hiányában nyelvtanári ajánlás/nyelvtudást igazoló egyéb okirat

-        tudományos, diákköri, egyéb tudományos munkájának ismertetése, közéleti tevékenységének bemutatása (ha részt vesz ilyen tevékenységben).

 

Az űrlapok letölthetők a Nemzetközi Kapcsolatok Központja honlapjáról: www.ektf.hu/nemz_kapcs

 

Az Erasmus ösztöndíj összegét az adott tanévben a Nemzeti Iroda által megítélt támogatás alapján a Nemzetközi Kapcsolatok Központja számítja ki figyelembe véve a pályázati útmutatóban található országonkénti megélhetési költségeket és a kinttartózkodás során felmerülő egyéb költségeket. A 2009/10 tanév tavaszi félévben 300-500 euró/fő/hó ösztöndíj várható.

 

A pályázat egy példányban nyújtandó be:

-        a kari ERASMUS koordinátornak

A kari Erasmus koordinátorok elérhetősége megtalálható a főiskola honlapján.

 

Pályázatok benyújtásának határideje:

 

2009/2010 tavaszi félévre: 2009. október 16.

A pályázat elbírálásáról a hallgatók írásban kapnak tájékoztatást a pályázatok benyújtásának határidejét követő 2 héten belül.

 

 

 

 

A hírt küldte:

Nemzetközi Kapcsolatok Központja

 


2009 október 01. 11:01
Kis-Tóthné Tóbik Krisztina