Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Névadónkról

"Soha semmi sem szerezhetett volna lelkemnek nagyobb örömöt ennél...mert hiszen, amikor ennek a líceumnak alapjait lefektettem és nagy költségemmel be is fejeztettem, semmi másért nem tettem, mint szeretett hazámért és a közjóért, hogy itt a Múzsák otthonában, a királynak hűés a hazának hasznos polgárokat formálni lehessen" - Eszterházy Károly

(1790. október 6-án kelt körleveléből.) Intézményünk névadója, gróf Eszterházy Károly 1725. május 4-én született Pozsonyban. Apja, Ferenc, a későbbi tárnokmester, anyja Pálffy Szidónia grófnő volt.Tanulmányait Pozsonyban kezdte. Kora ifjúságától a papi pálya vonzotta, így 1741-ben a nagyszombati jezsuita szemináriumba iratkozott be. Döntő fordulatot jelentett életében, hogy 1745-ben a Collegium Germanico-Hungaricum növendékeként Rómában folytatott teológiai tanulmányokat, majd teológiai doktorátust szerzett. Hazatérte után előbb esztergomi kanonok, pozsonyi prépost, majd 1759-től váci püspök. Nagy munkákra Vácott nem sok ideje volt, mert az uralkodó hamarosan egri püspökké nevezte ki.Eszterházy Károly 1762. június 29-én érkezett Egerbe, s haláláig töltötte be az egri egyházmegye püspöki - és Heves vármegye főispáni - tisztét. Közel négy évtizedes muködése alatt jelentősen hozzájárult Eger város építészeti, szellemi, muvelődési arculatának kialakításához. A nagy muveltségű, koncepciózus, önmagához és másokhoz szigorú és következetes főpap biztos kézzel tartotta rendben a hatalmas egyházmegyét. Működése alatt épült ki Eger igazi székvárossá, s nyerte el mai szerkezetét és barokk városképét.Múlhatatlan érdemei vannak Eszterházy Károlynak az oktatás területén is. Ebbéli tevékenységének a csúcsát az egri négyfakultásos egyetem épületének megépítése jelenti. Nagyszabású terve - a várost az ország keleti felének szellemi központjává tenni - azonban nem sikerül, az uralkodó nem engedélyezte az egyetem működését. A mű mégis elkészült, amelyet Líceumnak neveznek. Már 1774 óta az oktatást szolgálja, amikor a bölcseleti, a jogi és a teológiai intézet növendékei és tanárai vették birtokukba az addig elkészült épületrészeket.Hallatlan munkakedve idősebb korában sem csökkent. 1790-ben, ötéves kényszerszünet után ismét elfoglalta a főispáni széket, sőt a nagy fontosságú 1790-91-es diétán mint a katolikus párt vezetője, a magyar egyház egyik legtekintélyesebb és legharcosabb képviselője vett részt. Eszterházy Károly, az utolsó egri püspök 74 éves korában, 1799. március 15-én hunyt el. Tevékenységével előkészítette a püspökség érseki rangra emelését, ez azonban csak halála után 5 évvel, 1804-ben történt meg.