Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


A Bölcsészettudományi Kar tudományos adatbázisa

Az Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Karának
tudományos minősítéssel,
vagy annak megfelelő művészeti díjjal rendelkező oktatói

 

 

Köszöntő

A kar oktatói a történelemtudomány, irodalom- és nyelvtudomány, a filozófiai, az alkalmazott kommunikációtudomány, valamint a művészettudomány különböző területein, részben interdiszciplináris jelleggel végeznek országosan, illetve nemzetközi téren is elismert kutatásokat.

A kar színvonalas tudományos munkáját fémjelzi a 2010-ben megalapított Történelemtudományi Doktori Iskola, melynek vezetője Romsics Ignác akadémikus. A doktori képzés két programmal működik: A Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence története 1526–1711 között (vezetője Gebei Sándor egy. tanár), valamint Magyarország története 1918-tól napjainkig (vezetője Rainer M. János egy. tanár).

Az interdiszciplináris kutatások egyik kiemelkedő színtere a karon az Interdiszciplináris Megértés és Tolerancia Tanulmányok Együttműködés, amely az Amerikanisztika Tanszék kezdeményezésére és koordinálásával jött létre 2010-ben a nemzetközi MIMÁS-konferenciákhoz kapcsolódóan. A tervezett közös kutatási tevékenységben a kezdeményező tanszék mellett az Anglisztika Tanszék, a Történelemtudományi Intézet, a Filozófia Tanszék, valamint a főiskola másik három karának néhány tanszéke vesz részt.

Regionális együttműködés keretében az Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkabizottságának, a Magyar Nyelvészeti Tanszék pedig a nyelvtudományi munkabizottságnak a keretében végez kutatásokat, illetve tart konferenciákat.

A kar tudományos életét színesíti a művészeti tanszékeken folyó sokrétű munka, amely az előadóművészi és alkotó tevékenység mellett az alkalmazott művészettudományok területén folyó kutatásokra is kiterjed.

A kar tudományos munkáját fémjelzi, hogy évente 4-5 jelentősebb országos, illetve nemzetközi konferencia kerül megrendezésre a különböző tudományterületeken. A tudományos-kutatási tevékenység eredményei önálló kötetekben jelennek meg. A kar oktatóinak nyújt publikációs lehetőséget a 2006-ban elindított Pandora könyvek sorozat, amely 2011 elején a 22. kötetnél tart.

Dr. Zimányi Árpád,
főiskolai tanár
BTK megbízott vezetője

 A Bölcsészettudományi Kar tanszékei és minősített oktatói

Történelemtudományi Intézet

Ókor- és Középkori Történeti Tanszék
1. Dr. Makai János, PhD, intézetigazgató, tanszékvezető főiskolai tanár
2.
Dr. habil. Kertész István, az  MTA doktora, egyetemi tanár
3.
Dr. Miskei Antal, PhD, egyetemi docens
4. Dr. Kristóf Ilona, PhD, adjunktus

Kora Újkori Történeti Tanszék
1. Dr. habil. Gebei Sándor, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
2. Dr. habil Bessenyei József, az MTA doktora, egyetemi tanár
3. Csesznokné dr. Kukucska Katalin, PhD, főiskolai docens
4. Dr. habil. Kalmár János, CSc, egyetemi docens
5. Dr. Kaló Ferenc, PhD, főiskolai tanár
6. Dr. habil. Kiss László, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár

Új és Jelenkori Történeti Tanszék
1.
Dr. habil. Mózes Mihály, CSc, egyetemi tanár
2.  Dr. Romsics Ignác, az MTA tagja, akadémikus, egyetemi tanár
3.
Dr. Pap József, PhD, tanszékvezető egyetemi docens
4
. Dr. habil. Petercsák Tivadar, az MTA doktora, egyetemi tanár
5. Dr. Rainer M. János, az MTA doktora, egyetemi tanár
6. Dr. habil. Németh István, CSc, egyetemi tanár
7. Dr. Bartók Béla, PhD, főiskolai docens

A tanszék nem főállású, de tudományos minősítésű oktatói:
1.
Dr. Nagy József, CSc, főiskolai magántanár

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
1. Dr. Eőry Vilma, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár
2.
Dr. habil. Domonkosi Ágnes, PhD, főiskolai docens
3.
Dr. habil. Lőrincz Julianna, PhD, főiskolai tanár

A tanszék nem főállású, de tudományos minősítésű oktatói:
1. Dr. habil. Budai László, CSc, professor emeritus
 

Magyar Nyelvészeti Tanszék
1. Dr. Zimányi Árpád, CSc, intézetigazgató, tanszékvezető főiskolai tanár
2.
Dr. Balásné dr. Szalai Edit, PhD, főiskolai docens
3.
Dr. Bíró Ferenc, CSc, főiskolai tanár
4.
Dr. Kalcsó Gyula, PhD, docens
5.
Okosné dr. Bozsik Gabriella, CSc, főiskolai tanár

Magyar Irodalomtudományi Tanszék
1.
Dr. Bednanics Gábor, PhD, főiskolai docens
2.
Dr. Bitskey István, DSc, levelező akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár
3.
Dr. Kusper Judit, PhD, adjunktus
4.
Dr. Ködöböcz Gábor, PhD, főiskolai docens
5. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, CSc, egyetemi docens
6.
Dr. Szentesi Zsolt, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár

Világirodalom Tanszék
1.
Dr. Tüskés Gábor, DSc, egyetemi tanár, megbízott tanszékvezető

Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport
1. Dr. Varga Gyula, CSc, tanszékvezető, főiskolai tanár
2.
Dr. Hulyák-Tomesz Tímea, PhD, főiskolai adjunktus

 

 
Önálló Tanszékek

Amerikanisztikai Tanszék
1.
Dr. Abádi Nagy Zoltán, DSc, egyetemi tanár
2.
Dr. Cooper Thomas, PhD, főiskolai docens
3.
Dr. Kádár Judit Ágnes, PhD, főiskolai docens
4.
Dr. Szathmári Judit, PhD, főiskolai docens
5.
Dr. Tarnóc András, PhD, tanszékvezető főiskolai docens
6.
Dr. habil. Vadon Lehel, PhD, egyetemi tanár
7.
Dr. Virágos Zsolt, DSc, egyetemi tanár
8. Dr. Peterecz Zoltán, PhD, főiskolai adjunktus

Anglisztika Tanszék
1.
Dr. Antal Éva, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár
2.
Dr. Czeglédi Csaba, CSc, főiskolai tanár
4. Dr. Dolmányos Péter, PhD, főiskolai docens
5.
Dr. Kovács Éva, PhD, főiskolai tanár
6.
Dr. Reichmann Angelika, PhD, főiskolai docens
7.
Dr. Tóth Tibor, PhD, főiskolai docens
8.
Dr. Vermes Albert, PhD, egyetemi docens

Ének-Zene Tanszék
1.
Dr. Gábos Judit, DLA, egyetemi tanár
2.
Csüllög Judit, PhD, főiskolai docens
3.
Dr. Tóthné dr. Várady Krisztina, PhD, főiskolai docens
4.
Dr. Kis Katalin, PhD, adjunktus
5. Dr. Zombola Péter, DLA, adjunktus

Filozófia Tanszék
1.
Dr. habil. Loboczky János, CSc, tanszékvezető főiskolai tanár
2.
Lőrinczné dr. Thiel Katalin, PhD, főiskolai tanár
3.
Dr. Kicsák Lóránt, PhD, főiskolai docens
4
. Dr. Békés Vera, egyetemi docens
5. Dr. Schwendtner Tibor MTA doktora, egyetemi tanár

A tanszék nem főállású, de tudományos minősítésű oktatói:
1.
Dr. Rózsa Erzsébet, egyetemi tanár, vendég oktató
2.
Dr. Vajda Mihály, professor emeritus, akadémikus

Frankofón Csoport

1.
Dr. Kaló Krisztina, PhD, főiskolai docens
2.
Dr. Körömi Gabriella, PhD, főiskolai docens
3.
Novotnyné dr. Vágási Margit, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár
4.
Dr. habil. Őrsi Tibor, főiskolai tanár

Német Nyelv és Irodalom Tanszék
1.
Dr. Harsányi Mihály, PhD, tanszékvezető főiskolai docens
2.
Dr. Kalocsai Varga Éva, PhD, főiskolai docens
3.
Dr. Szabó Csaba, PhD, főiskolai docens
4. Dr. Fáy Tamás, PhD,
főiskolai docens
5. Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta, PhD, főiskolai docens

Vizuális Művészeti Tanszék
1. Szurcsik József, főiskolai docens, Munkácsy-díjas grafikusművész
2.
Habil. Bukta Imre, egyetemi docens, Munkácsy-díjas festőművész
3.
Habil. Csontó Lajos, egyetemi docens, Munkácsy-díjas grafikusművész
4. 
Dr. Erdős Júlia, főiskolai tanár, textilművész
5.
Földi Péter, főiskolai tanár, Munkácsy-díjas, Kossuth-díjas festőművész
6.
Dr. György István Csaba, főiskolai tanár, Munkácsy-díjas festőművész
7.
Molnár László József, főiskolai docens, Munkácsy-díjas grafikusművész
8.
Dr. Erőss István, tanszékvezető egyetemi docens, Munkácsy-díjas képzőművész
9.
Kótai Tamás, főiskolai docens, Munkácsy-díjas festőművész, grafikus
10.
Kopasz Tamás, főiskolai docens, Munkácsy-díjas festőművész
11.
Dr. Balázs Péter, főiskolai docens, szobrászművész
12. Faa Balázs, főiskolai docens, Munkácsy-díjas képzőművészAz Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának PhD és DLA hallgató