Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Dr. habil. Pócs Tamás

Minősített oktatók kutatási témái és publikációi 

Biológiai Intézet

Növénytani Tanszék

Dr. habil. Pócs Tamás, 
akadémikus, egyetemi tanár

Egyetemi doktor 1959: A Közép-európai gyertyános-tölgyesek.
CSc fokozat 1967: A magyarországi túlevelű erdők cönológiai és ökológiai viszonyai.
biol.tud. doktora 1977: Komplex vegetációtanulmányok Kelet-Afrikában (Tanzánia, Uluguru hegység).
habilitáció 1996.
MTA levelező tag: 1995.
MTA rendes tag: 2001.

Kutatási témák:
Trópusi mohák morfológiai, rendszertani, ökológiai és növényföldrajzi kutatása.
Trópusi esőerdők virágtalan növény együtteseinek ökológiai, társulástani és biodiverzitás analízise.
Arid területek sivatagi moha- és zuzmóközösségeinek ökológiai és növényföldrajzi vizsgálata.
A kryptobiotikus kéreg összetételének, szerkezetének és ökológiai szerepének vizsgálata.

A kutatási témákhoz kapcsolódó tudományos dolgozatainak száma: 131
Közülük:
- magyar nyelvűek száma: 4
- idegen nyelvűek száma : 127
- referált dolgozatok száma: 100

A 10 legfontosabb tudományos publikáció:
1. Pócs T.-Domokosné Nagy, E.-Pócsné Gelencsér I. & Vida, G. (1958): Vegetationsstudien im Őrség (Ungarisches Ostalpenvorland). Vegetációtanulmányok az Őrségben. Akad. Kiadó, Budapest, 1-124.

2. Pócs, T. (1976): Vegetation mapping in the Uluguru mountains (Tanzania, East Africa). In Miege, J. & Stork. A. (eds) I.c. Boissiera 24b, 477-498.

3. Pócs, T. (1980): The epiphytic biomass and its effect on the water bal ance of two rain forest types in the Uluguru Mountains (Tanzania, East Africa). Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 26, 143-167.

4. Pócs, T. (1982): Tropical forest bryophytes. In Smith, A.J.E. (ed.): Bryophyte Ecology Chapman and Hall, London, 59-104.

5. Pócs, T. (1984): New or little known epiphyllous liverworts, III. The genus Aphanolejeunea Evans in tropical Africa. Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 5, 239-267.

6. Pócs, T. (1994): The altitudinal distribution of Kilimanjaro bryophytes. In Seyani, J.H. & Chikuni, A.G. (eds.): Proceedings of the XIIth Plenary Meeting of AETFAT, Zomba, Malawi, 2-11 April 1991, 2: 797-812.

7. Pócs, T. (1996): Epiphyllous liverwort diversity at worldwide level and its threat and conservation. - Annales Inst. Bot. Univ. Nac. Autón. Mexico, Ser. Bot. 67: 109-127.

8. Pócs, T. (1999): A löszfalak virágtalan növényzete I. Orografikus sivatag a Kárpát-medencében. - Studies on the cryptogamic vegetation of loess cliffs, I. Orographic desert in the Carpathian Basin - Kitaibelia 4: 143-156.

9. Pócs, T. (1999): Bryophyte speciation and diversity in the East African mountains. Brybrothera 5: 237-245.

10. Tan, B. & Pócs, T. (2000): Bryopgeography and conservation of bryophytes. In Shaw. A.J. & Goffinet, B. (eds.): Bryophyte Bilogy. Cambridge Univ. Press, 403-448.