Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Az Eszterházy Károly Főiskola küldetésnyilatkozata

Főiskolánk az észak-magyarországi régió önálló, többkarú főiskolája. A magyar állami felsőoktatás főiskolai szektorának meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye. Az Európai Unió felsőoktatási intézményeinek nyitott és együttműködésre képes partnere. Európai, országos és regionális feladatokat vállaló szellemi, kulturális, szolgáltatási és információs centrumként szerves része a megyei és regionális központ szerepét betöltő Egernek, a kulturális és idegenforgalmi jelentőségű barokk városnak. Az egri felsőoktatás évszázadokra visszanyúló hagyományait őrizve és kulturális örökségére alapozva, a változó társadalmi igényekre érzékenyen reagálva korszerű és minőségi oktatást folytatunk.

Célunk a gazdag kínálatú és minőségben tovább javuló színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása. Több tudományágban és művészeti területen folyamatosan bővítjük képzési kínálatunkat alap- (Bachelor) és mesterképzéseinkkel (Master). Régiónkban az élethosszig tartó tanulás lehetőségét kínáljuk távoktatásunkkal, felnőttoktatási, szakirányú és pedagógus-továbbképzéseinkkel. Minden képzésünket úgy építjük fel, hogy hallgatóink biztos munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezzenek végzéskor.

Arra törekszünk, hogy kínálatunkban megjelenjenek a több európai felsőoktatási intézménnyel közösen kínált programok és végzettségek (joint degree).

Szakmai és szervezeti működésünk minőségének értékelését és folyamatos javítását saját minőségbiztosítási rendszerünk segítségével végezzük.

Célunk, hogy régiónk meghatározó tudásközpontjává váljunk a k+f+i és a szolgáltatások felfuttatásával. Ugyancsak célunk a kulturáltabb és otthonosabb környezet megteremtése és fenntartása hallgatóinknak és partnereinknek. Munkatársainak minőségi munkára ösztönzőbb és folyamatos megújulásra késztetőbb munkahelyet teremtünk. A tudományos és kulturális kisugárzás hatékonyságát bővülő kooperációval és integrációval kívánjuk növelni a város, a régió és az Európai Unió felé.

Elkötelezettek vagyunk az intézményi autonómia működése mellett. Biztosítjuk hallgatóink tanulmányi szabadságát, jogaik érvényesülését. Tanárainknak garantáljuk az oktatási és kutatási szabadságot, dolgozóinknak életpályát felölelő, stabil, megújulásra ösztönző munkahelyet teremtünk. Közös céljainkért hallgatóinkkal és dolgozóinkkal közös felelősséget viselünk.

Küldetésünket hazai és európai partnereinkkel együttműködve valósítjuk meg. Képzési, tudományos kutatási, művészeti és információszolgáltató tevékenységünkkel terjesztjük és gyarapítjuk a magyar és az egyetemes kultúra értékeit.

Eger, 2007. január

Dr. Hauser Zoltán rektor