Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Letölthető nyomtatványok, űrlapok

Rektori Hivatal

Magánszemélyeknek szóló díszoklevél-igénylő lap
Intézményeknek, testületeknek, klubboknak, stb. szóló díszoklevél-igénylő lap
Formanyomtatvány bélyegző igényléséhez, cseréjéhez, pótlásához
Helyiség/teremhasználati engedély
Kérelem kiutazás engedélyzésére

Hallgatóknak

Formanyomtatványok - általános ügyintézés
Formanyomtatványok - tanulmányi ügyek

Oktatóknak, dolgozóknak

Munkaköri leírás 

Gazdasági Főigazgatóság

Átláthatósági nyilatkozat
1-2012 Rektori utasítás-1 melléklete-Óraadói igények
1-2012 Rektori utasítás-2 melléklete-Megbízási szerződés
1-2012 Rektori utasítás-3 melléklete-Teljesítés igazolás
EKF Útmutató aláírás bejelentéshez
EKF Teljeskörű aláírás bejelentés nyomtatványa

Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés teljesítés igazolás
Szerzői jogi védelem alá tartozó szellemi alkotás felhasználására vonatkozó szerződés
Gépkocsi megrendelő
Hallgatói szerződés
Hiányzás lejelentés
Igazolás
Illetményelőleg kérőlap
Jegyzék
Jelenléti ív
Kimutatás - helyettesítési díj (nem oktató)
Kimutatás - helyettesítési díj (oktató)
Megbízási szerződés - Pályázathoz
Munkábajárás elszámolása
Útnyilvántartás
Utalvány muknkavégézés céljából meghívott személyek útiköltség térítésének (üzleti út) elszámolásához
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Többletfeladat - Szerződési időszak végén egyösszegű kifizetés
Többletfeladat - Havonta azonos összegű kifizetés

Fenntartói megállapodás
1.sz melléklet: Az Intézmény költségvetési támogatása a fenntartói megállapodás keretében, 2008-ban
2.sz mellléklet: Az intézmény teljesítménycéljainak megadásáról

Vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó nyomtatványok

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
4.1. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet