Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Szenátus határozatai

 2014. év
 

 • február 5. (PDF)
  - 1/2014. (II.05.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról
  - 2/2014. (II.05.) sz. határozata a Szenátus új testülete választási ütemtervének módosításáról
  - 3/2014. (II.05.) sz. határozata az intézményi akkreditációs önértékelési dokumentáció elfogadásáról
   
 • február 26. (PDF)
  - 4/2014. (II.26.) sz. határozata testnevelő tanár asszisztens szakirányú továbbképzési szak indításáról
  - 5/2014. (II.26.) sz. határozata az EKF Sportszakmai fejlesztési programjáról
   
 • április 16. (PDF)
  - 12/2014. (IV.16.) sz. határozata a rektor külföldi útjának beszámolójáról
  - 12-1/2014. (IV.16.) sz. határozata a rektor külföldi útjának beszámolójáról
  - 12-2/2014. (IV.16.) sz. határozata a rektor külföldi útjának beszámolójáról
  - 12-3/2014. (IV.16.) sz. határozata a rektor külföldi útjának engedélyezéséről
  - 13/2014. (IV.16.) sz. határozata főiskolai tanári pályázatokról
  - 14/2014. (IV.16.) sz. határozata a Szenátus mellett működő testületek személyi összetételéről
  - 15/2014. (IV.16.) sz. határozata az EKF 2013. évi költségvetésének beszámolójáról
  - 16/2014. (IV.16.) sz. határozata az EKF 2014. évi költségvetéséről
  - 17/2014. (IV.16.) sz. határozata a Comenius Kar Szervezeti és Működési Rendjéről
  - 18/2014. (IV.16.) sz. határozata a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  - 19/2014. (IV.16.) sz. határozata a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  - 20/2014. (IV.16.) sz. határozata a Tanulói térítési- és tandíj szabályzatról
   
 • május 27. (PDF)
  - 21/2014. (V.27.) sz. határozata az EKF 2014. évi összesített közbeszerzési tervéről
   
 • június 11. (PDF)
  - 22/2014. (VI.11.) sz. határozata az SZMSZ módosításáról
  - 23/2014. (VI.11.) sz. határozata díszoklevelek adományozásáról
  - 24/2014. (VI.11.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatról
  - 25/2014. (VI.11.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatról
  - 26/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 27/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 28/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 29/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 30/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 31/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 32/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 33/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 34/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 35/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 36/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 37/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 38/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 39/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 40/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 41/2014. (VI.11.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatról
  - 42/2014. (VI.11.) sz. határozata az oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettesi pályázatról
  - 43/2014. (VI.11.) sz. határozata dékáni pályázatról
  - 44/2014. (VI.11.) sz. határozata dékáni pályázatról
  - 45/2014. (VI.11.) sz. határozata dékáni pályázatról
  - 46/2014. (VI.11.) sz. határozata dékánhelyettesi pályázatról
  - 47/2014. (VI.11.) sz. határozata dékánhelyettesi pályázatról
  - 48/2014. (VI.11.) sz. határozata főigazgatói pályázatról
  - 49/2014. (VI.11.) sz. határozata intézetigazgatói pályázatról
  - 50/2014. (VI.11.) sz. határozata intézetigazgatói pályázatról
  - 51/2014. (VI.11.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatról
  - 52/2014. (VI.11.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatról
  - 53/2014. (VI.11.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatról
  - 54/2014. (VI.11.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatokról
  - 55/2014. (VI.11.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatról
  - 56/2014. (VI.11.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatról
  - 57/2014. (VI.11.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatról
  - 58/2014. (VI.11.) sz. határozata Professzor Emerita cím adományozásáról
  - 59/2014. (VI.11.) sz. határozata címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  - 60/2014. (VI.11.) sz. határozata címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  - 61/2014. (VI.11.) sz. határozata gyógytestnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indításáról
  - 62/2014. (VI.11.) sz. határozata gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen  pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indításáról
  - 63/2014. (VI.11.) sz. határozata a testnevelő instruktor szakirányú továbbképzési szak indításáról
  - 64/2014. (VI.11.) sz. határozata a logikaijáték-pedagógia szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  - 65/2014. (VI.11.) sz. határozata a sakkpedagógia szakirányú továbbképzési szak indításáról
  - 66/2014. (VI.11.) sz. határozata a képi ábrázolás szakirányon belül természetművészet specializáció indításáról
  - 67/2014. (VI.11.) sz. határozata a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  - 68/2014. (VI.11.) sz. határozata a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  - 69/2014. (VI.11.) sz. határozata a Gazdálkodási szabályzat elfogadásáról
  - 70/2013. (VI.11.) sz. határozata a Pénz- és Értékkezelési Szabályzat elfogadásáról
  - 71/2013. (VI.11.) sz. határozata az Eszközök és Források Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat elfogadásáról
  - 72/2013. (VI.11.) sz. határozata a Felesleges vagyontárgyak feltárására, hasznosítására és selejtezésére szabályzat módosításáról
   
 • június 25. (PDF)
  - 73/2014. (VI. 25.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatokról
  - 74/2014. (VI. 25.) sz. határozata Hallgató a hallgatókért-díj odaítéléséről
  - 75/2014. (VI. 25.) sz. határozata a Hallgató a tudományért-díj odaítéléséről
  - 76/2014. (VI. 25.) sz. határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
  - 77/2014. (VI. 25.) sz. határozata gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indításáról
  - 78/2014. (VI. 25.) sz. határozata egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indításáról
  - 79/2014. (VI. 25.) sz. határozata integrációs szaktanácsadói feladatokra való felkészítés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  - 80/2014. (VI. 25.) sz. határozata mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak multimédiafejlesztő szakirányának átalakításáról
  - 81/2014. (VI. 25.) sz. határozata a gazdasági főigazgató magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról
   
 • július 31. (PDF)
  - 82/2014. (VII. 31.) sz. határozata Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. megalapításáról
  - 83/2014. (VII. 31.) sz. határozata Köztársasági Ösztöndíj adományozásáról a 2014/2015-ös tanévben 

 2013. év

 • január 10. (PDF
  - 1/2013. (I. 10.) sz. gyógynövény ismereti szakreferens szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
 • február 6. (PDF)
  - 2/2013. (II. 6.) sz. a Szenátus 2012/13-as tanév II. félévének munkaprogramja elfogadásáról
  - 3/2013. (II. 6.) sz. az SZMSZ módosításáról
  - 4/2013. (II. 6.) sz. Gazdálkodási szabályzat jóváhagyásáról
  - 5/2013. (II. 6.) sz. a Számviteli politika című szabályzat elfogadásáról
  - 6/2013. (II. 6.) sz. a Felvételi szabályzat jóváhagyásáról
  - 7/2013. (II. 6.) sz. vegyész MSc szak indításáról
   
 • március 6. (PDF)
  - 8/2013. (III. 6.) sz. a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karának csatlakozásáról az Eszterházy Károly Főiskolához
  - 9/2013. (III. 6.) sz. főiskolai tanári előlépésről
  - 10/2013. (III. 6.) sz. az Eszterházy Károly Főiskola 2013. évi költségvetéséről
  - 11/2013. (III. 6.) sz. a közbeszerzési terv jóváhagyásáról
  - 12/2013. (III. 6.) sz. a Felvételi szabályzat módosításáról
  - 13/2013. (III. 6.) sz. tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
     létesítéséről és indításáról
  - 14/2013. (III. 6.) sz. szervezeti változásról a Bölcsészettudományi Karon
   
 • március 27. (PDF)
  - 15/2013. (III. 27.) sz. rektori pályázatok véleményezéséről
  - 16/2013. (III. 27.) sz. az Eszterházy Károly Főiskola 2012. évi költségvetésének teljesítéséről készült éves beszámoló elfogadásáról
   
 • április 11. (PDF)
  - 17/2013. (IV. 11.) sz. az Eszterházy Károly Főiskola 2013. évi kiválósági támogatásának felhasználásának elveiről
   
 • április 26. (PDF)
  - 18/2013. (IV. 29.) sz. együttműködési megállapodás támogatásáról
  - 19/2013. (IV. 26.) sz. etika és erkölcsi nevelés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
   
 • június 19. (PDF)
  - 20/2013. (VI. 19.) sz. egyetemi tanári pályázatról
  - 21/2013. (VI. 19.) sz. egyetemi docensi pályázatokról
  - 22/2013. (VI. 19.) sz. főiskolai docensi pályázatokról
  - 23/2013. (VI. 19.) sz. intézetigazgatói pályázatokról
  - 24/2013. (VI. 19.) sz. tanszékvezetői pályázatokról
  - 25/2013. (VI. 19.) sz. főigazgatói pályázatról
  - 26/2013. (VI. 19.) sz. Professor Emeritus cím adományozásáról
  - 27/2013. (VI. 19.) sz. címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  - 28/2013. (VI. 19.) sz. Eszterházy Károly-emlékérem adományozásáról
  - 29/2013. (VI. 19.) sz. Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára cím adományozásáról
  - 30/2013. (VI. 19.) sz. Pro Academia Agriensi Mecénás-díj adományozásáról
  - 31/2013. (VI. 19.) sz. a Szenátus mellett működő tanácsok, bizottságok elnökeinek, tagjainak felmentésére
  - 32/2013. (VI. 19.) sz. a Szenátus mellett működő tanácsok, bizottságok elnökeinek, tagjainak megbízására
  - 33/2013. (VI. 19.) sz. a Szenátus mellett működő bizottságok, tanácsok nevének módosításáról
  - 34/2013. (VI. 19.) sz. az LPSA Felügyelő Bizottsága tagjainak felmentéséről
  - 35/2013. (VI. 19.) sz. az LPSA Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízásáról
  - 36/2013. (VI. 19.) sz. Pro Academia Agriensi Juventutis-díj adományozásáról 
  - 37/2013. (VI. 19.) sz. Jó tanuló - Jó sportoló cím adományozásáról
  - 38/2013. (VI. 19.) sz. Díszoklevelek adományozásáról
  - 39/2013. (VI. 19.) sz. szervezeti egység átalakításáról a TKTK-n
  - 40/2013. (VI. 19.) sz. a Növénytani Tanszék megnevezésének változtatásáról
  - 41/2013. (VI. 19.) sz. intézményi repozitórium létrehozásáról
  - 42/2013. (VI. 19.) sz. az SZMSZ módosításáról
  - 43/2013. (VI. 19.) sz. komplex művészeti nevelés mesterképzési szak létesítéséről konzorciumban
  - 44/2013. (VI. 19.) sz. könyvtáros tanár MA szak indításáról
  - 45/2013. (VI. 19.) sz. információtechnológia szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  - 46/2013. (VI. 19.) sz. pedagógiai technológiai rendszertervező szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  - 47/2013. (VI. 19.) sz. Doktori és Habilitációs Szabályzat jóváhagyásáról
  - 48/2013. (VI. 19.) sz. Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályzatának jóváhagyásáról
  - 49/2013. (VI. 19.) sz. a aBelső ellenőrzési Kézikönyv módosításáról
  - 50/2013. (VI. 19.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  - 51/2013. (VI. 19.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  - 52/2013. (VI. 19.) sz. a Kollégiumok szervezeti és Működési Rendje c. szabályzat jóváhagyásáról
  - 53/2013. (VI. 19.) sz. az Informatikai Biztonsági Politika c. szabályzat jóváhagyásáról
  - 54/2013. (VI. 19.) sz. az Informatikai stratégia módosításáról
  - 55/2013. (VI. 19.) sz. az Informatikai szabályzat módosításáról
  - 56/2013. (VI. 19.) sz. az informatikai Ügyrend módosításáról
  - 57/2013. (VI. 19.) sz. az Informatikai mentési és katasztrófa-elhárítási terv jóváhagyásáról
  - 58/2013. (VI. 19.) sz. a Tűzvédelmi szabályzat módosításáról
  - 59/2013. (VI. 19.) sz. a Munkavédelmi szabályzat módosításáról
   
 • július 24. (PDF)
  - 60/2013. (VII. 24.) sz. információtechnológia szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  - 61/2013. (VII. 24.) sz. a Felvételi Szabályzat módosításáról
  - 62/2013. (VII. 24.) sz. a 2013/14. évi Köztársasági ösztöndíj adományozásáról
   
 • augusztus 23. (PDF)
  - 63/2013. (VIII. 23.) sz. Professor Emeritus tanári cím adományozásáról
  - 64/2013. (VIII. 23.) sz. a 2013/2014. tanév I. félévi szenátusi munkaprogram elfogadásáról
  - 65/2013. (VIII. 23.) sz. a rektori juttatás és munkaköri leírás elfogadásáról
  - 66/2013. (VIII. 23.) sz. az SZMSZ módosításáról
  - 67/2013. (VIII. 23.) sz. a Tanulmányi - és vizsgaszabályzat módosításáról
  - 68/2013. (VIII. 23.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  - 69/2013. (VIII. 23.) sz. a Kötelezettségvállalási szabályzat elfogadásáról
   
 • szeptember 06. (PDF)
  - 70/2013. (IX. 6.) sz. határozata a rektor külföldi útjának engedélyezéséről
   
 • október 04. (PDF)
  - 71/2013. (X. 4.) sz. határozata közösségi művelődés tanár szak indításáról
  - 72/2013. (X. 4.) sz. határozata rektori járandóság összetételének megváltoztatásáról
  - 73/2013. (X. 4.) sz. határozata család- és gyermekvédő, tehetségfejlesztő, és a pedagógiatanár szakok sárospataki székhelyen történő indításáról
  - 74/2013. (X. 4.) sz. határozata tanító- és az óvodapedagógus szakok egri székhelyen történő indításáról
   
 • október 16. (PDF)
  - 75/2013. (X. 16.) sz. határozata a rektor külföldi útjairól
  - 76/2013. (X. 16.) sz. határozata a rektor külföldi útjának engedélyezéséről
  - 77/2013. (X. 16.) sz. határozata az SZMSZ módosításáról
  - 78/2013. (X. 16.) sz. határozata a Képzési program elfogadásáról
  - 79/2013. (X. 16.) sz. határozata a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  - 80/2013. (X. 16.) sz. határozata a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  - 81/2013. (X. 16.) sz. határozata Dr. Hauser Zoltán rektori munkájának minősítéséről
  - 82/2013. (X. 16.) sz. határozata IoT Kutatóintézet alapításáról a Természettudományi Karon
  - 83/2013. (X. 16.) sz. határozata a Szenátus mellett működő bizottság elnökének megbízására
   
 • október 22. (PDF)
  - 84/2013. (X. 22.) sz. határozata felsőoktatási szakképzési szakok sárospataki telephelyen történő indításának nyilvántartásba vételéről
   
 • november 11. (PDF)
  - 85/2013. (XI. 11.) sz. határozata a rektor külföldi útjának engedélyzeéséről
   
 • november 14. (PDF)
  - 86/2013. (XI. 14.) sz. határozata alapszakok sárospataki nyilvántartásba vételéről
   
 • december 11. (PDF)
  - 88/2013. (XII. 11.) sz. határozata tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak  indításáról
  - 89/2013. (XII. 11.) sz. határozata gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indításáról a Comenius Karon
  - 90/2013. (XII. 11.) sz. határozata közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga  szakirányú továbbképzési szak  indításáról a Comenius Karon
  - 91/2013. (XII. 11.) sz. határozata információtechnológia mesterképzési szak létesítéséről és indításáról
  - 92/2013. (XII. 11.) sz. határozata pedagógiai rendszertervező mesterképzési szak létesítéséről és indításáról
  - 93/2013. (XII. 11.) sz. határozata a Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályának módosításáról
  - 94/2013. (XII. 11.) sz. határozata a rektor külföldi útjairól szóló beszámolóról
  - 95/2013. (XII. 11.) sz. határozata főtitkári pályázatról
  - 96/2013. (XII. 11.) sz. határozata belső ellenőrzési vezető állásra benyújtott pályázatokról
  - 97/2013. (XII. 11.) sz. határozata Tanárképző Központ főigazgatói állására benyújtott pályázatról
  - 98/2013. (XII. 11.) sz. határozata osztályvezetői állásokra benyújtott pályázatokról
  - 99/2013. (XII. 11.) sz. határozata intézetigazgatói állásokra benyújtott pályázatokról
  - 100/2013. (XII. 11.) sz. határozata címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  - 101/2013. (XII. 11.) sz. határozata Pro Academia Agriensi-díj odaítéléséről
  - 102/2013. (XII. 11.) sz. határozata Eszterházy Károly-emlékérem adományozásáról
  - 103/2013. (XII. 11.) sz. határozata Szenátus mellett működő bizottságok elnökeinek, tagjainak felmentéséről
  - 103-1/2013. (XII. 11.) sz. határozata a Szenátus mellett működő bizottságok elnökeinek, tagjainak megbízásáról
  - 104/2013. (XII. 11.) sz. határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
  - 105/2013. (XII. 11.) sz. határozata a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjére vonatkozóan
  - 106/2013. (XII. 11.) sz. határozata a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjéről
  - 107/2013. (XII. 11.) sz. határozata a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szervezeti és Működési Rendjéről
  - 108/2013. (XII. 11.) sz. határozata az Észak-magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató és Szolgáltató Központ  Szervezeti és Működési Rendjéről
  - 109/2013. (XII. 11.) sz. határozata a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjéről
  - 110/2013. (XII. 11.) sz. határozata a Szenátus új testületének választási ütemtervéről
  - 111/2013. (XII. 11.) sz. határozata a Közbeszerzési szabályzat módosításáról
   
 • december 16. (PDF)
  - 112/2013. (XII. 16.) sz. határozata a Kepes György Szakkollégium Alapszabályának módosításáról

 

2012. év 

 • január 23. (PDF)
  • 1/2012. (I. 23.) sz. a hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
    
 • február 15. (PDF)
  • 2/2012. (II. 15.) sz. egyetemi tanári pályázatról
  • 3/2012. (II. 15.) sz. főiskolai tanári pályázatról
  • 4/2012. (II. 15.) sz. a Szenátus 2011/12-es tanév II. félévre szóló munkaprogramjáról
  • 5/2012. (II. 15.) sz. a Közbeszerzési szabályzat módosításáról
  • 6/2012. (II. 15.) sz. Neveléstudományi Doktori Iskola létesítéséről
    
 • március 14. (PDF)
  • 7/2012. (III. 14.) sz. az Egri Roma Szakkollégium Alapszabálya jóváhagyásáról
    
 • április 18. (PDF)
  • 8/2012. (IV. 18.) sz. gazdasági főigazgatói pályázatokról
  • 9/2012. (IV. 18.) sz. LPSA kuratóriuma tagjainak felmentéséről és megválasztásáról
  • 10/2012. (IV. 18.) sz. a Kitüntetési Bizottság személyi összetételének módosításáról
  • 11/2012. (IV. 18.) sz. kitüntetések adományozásáról
  • 12/2012. (IV. 18.) sz. a 2011. évről szóló éves beszámoló elfogadásáról
  • 13/2012. (IV. 18.) sz. a 2012. évi intézményi költségvetés elfogadásáról
  • 14/2012. (IV. 18.) sz. interaktív e-könyvtár szakirányú továbbképzési szak indításáról
  • 15/2012. (IV. 18.) sz. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról című szabályzat módosításáról
    
 • április 24. (PDF)
  • 16/2012. (IV. 24.) sz. főiskolai kitüntetés adományozásáról rendkívüli alkalomból
    
 • május 7. (PDF)
  • 17/2012. (V. 7.) sz. eredet- és fogyasztóvédelem mesterképzési szak létesítéséről
    
 • június 27. (PDF)
  • 18/2012. (VI. 27.) sz. tanszékvezetői pályázatokról
  • 19/2012. (VI. 27.) sz. főiskolai docensi pályázatokról
  • 20/2012. (VI. 27.) sz. GTK dékáni hivatalvezetői pályázatról
  • 21/2012. (VI. 27.) sz. címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  • 22/2012. (VI. 27.) sz. mestertanári cím adományozásáról
  • 23/2012. (VI. 27.) sz. Jó tanuló - jó sportoló-díj adományozásáról
  • 24/2012. (VI. 27.) sz. díszoklevelek adományozásáról
  • 25/2012. (VI. 27.) sz. az Eszterházy Károly Főiskola Intézményfejlesztési Tervének jóváhagyásáról
  • 26/2012. (VI. 27.) sz. a Bölcsészettudományi Kar szervezeti struktúra átalakításáról
  • 27/2012. (VI. 27.) sz. a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
  • 28/2012. (VI. 27.) sz. a Szenátus ügyrendjének módosításáról
  • 29/2012. (VI. 27.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzató módosításáról
  • 30/2012. (VI. 27.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 31/2012. (VI. 27.) sz. a főiskola által szervezett külön nyelvi vizsgák szabályozásáról
  • 32/2012. (VI. 27.) sz. a szociálpedagógia MA képzés indításának megerősítéséről
  • 33/2012. (VI. 27.) sz. nemzetiségi-kisebbségi közösségek társadalmi integrációját segítő szakember szakirányú továbbképzési szak indításáról
  • 34/2012. (VI. 27.) sz. erkölcsi nevelés és etika hatvan órás pedagógus továbbképzési program indításáról
  • 35/2012. (VI. 27.) sz. jubileumi Eszterházy emlékév indításáról
    
 • július 16. (PDF)
  • 36/2012. (VII. 16.) sz. gazdasági főigazgatói pályázatok véleményezéséről
  • 37/2012. (VII. 17.) sz. köztársasági ösztöndíjak adományozásáról
  • 38/2012. (VII. 16.) sz. a 2012. szeptember 1-jén hatálybalépő SZMSZ módosításáról
    
 • szeptember 26. (PDF)
  • 39/2012. (IX. 26.) sz. rektori pályázati felhívás feltételeinek véleményezéséről
  • 40/2012. (IX. 26.) sz. a Szenátus féléves munkaprogramjáról
  • 41/2012. (IX. 26.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 42/2012. (IX. 26.) sz. szakmai gyakorlat lebonyolítása eljárás jóváhagyásáról
  • 43/2012. (IX. 26.) sz. a Képzési program módosításáról
  • 44/2012. (IX. 26.) sz. a Közbeszerzési szabályzat módosításáról
  • 45/2012. (IX. 26.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 46/2012. (IX. 26.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 47/2012. (IX. 26.) sz. kommunikáció és média szakképzési program alapján felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 48/2012. (IX. 26.) sz. gazdaságinformatikus szakképzési program alapján felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 49/2012. (IX. 26.) sz. programtervező informaikus szakképzési program alapján felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 50/2012. (IX. 26.) sz. emberi erőforrások szakképzési program alapján felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 51/2012. (IX. 26.) sz. gazdálkodási és menedzsment szakképzési program alapján felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 52/2012. (IX. 26.) sz. turizmus-vendéglátás szakképzési program alapján felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 53/2012. (IX. 26.) sz. csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképzési program alapján felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 54/2012. (IX. 26.) sz. informatikus könyvtáros felsőoktatási szakképzés létesítéséről és indításáról
  • 55/2012. (IX. 26.) sz. kulturális örökség mesterszakon kulturális turizmus szakirány indítására
    
 • október 08., 09.00 óra (PDF)
  • 56/2012. (X. 8.) sz. tervezőgrafika MA szak indításáról
    
 • október 08., 10.00 óra (PDF)
  • 57/2012. (X. 8.) sz.televíziós műsorkészítő BA alapszak indításáról
  • 58/2012. (X. 8.) sz. televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 59/2012. (X. 8.) sz. borász-analitikus felsőoktatási szakképzés létesítéséről és indításáról
    
 • november 7. (PDF)
  • 60/2012. (XI. 7.) sz. intézetigazgatói állásra benyújtott pályázatokról
  • 61/2012. (XI. 7.) sz. Professor Emeritus cím adományozásáról
  • 62/2012. (XI. 7.) sz. Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzat jóváhagyásáról
  • 63/2012. (XI. 7.) sz. A felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása és selejtezése című szabályzat jóváhagyásáról
    
 • november 19. (PDF)
  • 64/2012. (XI. 19.) sz. kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 65/2012. (XI. 19.) sz. gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 66/2012. (XI. 19.) sz. programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 67/2012. (XI. 19.) sz. emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 68/2012. (XI. 19.) sz. gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 69/2012. (XI. 19.) sz. turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 70/2012. (XI. 19.) sz. csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés indításáról
  • 71/2012. (XI. 19.) sz. televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés indításáról
    
 • november 26. (PDF)
  • 72/2012. (XI. 26.) sz. eredetvédelem és termékbiztonság mesterképzési szak létesítéséről
    
 • december 19. (PDF)
  • 73/2012. (XII. 19.) sz. Pro Academia Agriensi kitüntetés adományozásáról
  • 74/2012. (XII. 19.) sz. Eszterházy Károly-emlékérem adományozásáról
  • 75/2012. (XII. 19.) sz. az LPSA kuratóriumának megújításáról
  • 76/2012. (XII. 19.) sz. Borkultúra Központ megnevezésű központi szolgáltató szervezeti egység létesítéséről
  • 77/2012. (XII. 19.) sz. Informatika Tanszék megnevezésének módosítása Humáninformatika Tanszék megnevezésre
  • 78/2012. (XII. 19.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 79/2012. (XII. 19.) sz. az éves Minőségügyi jelentés és éves Minőségfejlesztési terv elfogadásáról
  • 80/2012. (XII. 19.) sz. Belső kontrollrendszer szabályzat elfogadásáról
  • 81/2012. (XII. 19.) sz. Eszközök és források értékelési szabályzatának jóváhagyásáról
  • 82/2012. (XII. 19.) sz. Eszterházy Károly Főiskola Tűzvédelmi szabályzatának jóváhagyásáról
  • 83/2012. (XII. 19.) sz. az Oktatási Hivatalban regisztrálandó, osztatlan képzésben indítandó szakokra vonatkozó javaslat véleményezéséről
  • 84/2012. (XII. 19.) sz. a 2013-ban osztatlan képzésben indítandó tanár szakok indításának véleményezéséről
  • 85/2012. (XII. 19.) sz. az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola Alapító Okiratának jóváhagyásáról
  • 86/2012. (XII. 19.) sz. gyógynövény ismereti szakreferens szakirányú továbbképzési szak indításáról 

2011. év                

 • január 24. (PDF)
  • 1/2011. (I. 24.) sz. féléves munkaprogram elfogadásáról
  • 2/2011. (I. 24.) sz. a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadásáról
  • 3/2011. (I. 24.) sz. a Gazdasági Tanács Szenátus által delegált tagjainak felmetéséről
  • 4/2011. (I. 24.) sz. a Gazdasági tanács Szenátus által delegált tagjainak megválasztásáról
  • 5/2011. (I. 24.) sz. új szervezeti egység: TKTK Médiainformatika Intézet keretén belül Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék létesítéséről
  • 6/2011. (I. 24.) sz. tervezőgrafika MA szak indítási kérelem véleményezéséről
  • 7/2011. (I. 24.) sz. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 8/2011. (I. 24.) sz. általános rendszergazda felsőfokú szakképzés indításának véleményezéséről
  • 9/2011. (I. 24.) sz. a Főiskolai Szociális és Ösztöndíj Bizottság összetételének módosításáról
    
 • február 28. (PDF)
  • 10/2011. (II. 28.) sz. kormányhatározatban foglalt követelményekre készített intézkedési tervről
    
 • március 11. (PDF)
  • 11/2011. (III.11.) sz. a Szenátus második félévi munkaprogramjának módosításáról
    
 • március 19. (PDF)
  • 12/2011. (III.19.) sz. Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak indításáról
   13/2011. (III.19.) sz. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak indításáról
    
 • április 13. (PDF)
  • 14/2011. (IV.13.) sz. főiskolai tanári pályázat véleményezéséről
  • 14-1/2011. (IV.13.) sz. főiskolai tanári pályázat véleményezéséről
  • 14-2/2011. (IV.13.) sz. főiskolai tanári pályázat véleményezéséről
  • 15/2011. (IV.13.) sz. az LPSA Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról
  • 16/2011. (IV.13.) sz. Vagyonkezelési szerződéstervezetről az MNV-Zrt-vel
  • 17/2011. (IV.13.) sz. a 2010. évről készült éves beszámoló elfogadásáról
  • 18/2011. (IV.13.) sz. a 2011. évi költségvetés elfogadásáról
  • 19/2011. (IV.13.) sz. az IFT érétkelésének elfogadásáról
  • 20/2011. (IV.13.) sz. a Testnevelési és Sporttudományi Intézet névváltozásáról
  • 21/2011. (IV.13.) sz. Egészséges Társadalom Oktató- és Kutatócsoport létrehozásáról
  • 22/2011. (IV.13.) sz. felsőfokú szakképzési program indításáról középiskolában
  • 23/2011. (IV.13.) sz. az oktatói, kutatói és tanári követelményrendszer módosításáról
  • 24/2011. (IV.13.) sz. Közbeszerzési szabályzat módosításáról
  • 25/2011. (IV.13.) sz. a fogyasztó- és eredetvédelem mesterképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 26/2011. (IV.13.) sz. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
    
 • június 8. (PDF)
  • 27/2011. (VI.8.) sz. egyetemi docensi pályázatokról
  • 28/2011. IVI.8.) sz. főiskolai docensi pályázatokról
  • 29/2011. (VI.8.) sz. tanszékvezetői pályázatokról
  • 30/2011. (VI.8.) sz. dékáni hivatalvezetői pályázatokról
  • 31/2011. (VI.8.) sz. a Gyakorlóiskola igazgatói pályázatáról
  • 32/2011. (VI.8.) sz. címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról
  • 33/2011. (VI.8.) sz. címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  • 34/2011. (VI.8.) sz. Professzor Emeritus cím meghosszabbításáról
  • 35/2011. (VI.8.) sz. Jó tanuló - jó sportoló-díj adományozásáról
  • 36/2011. (VI.8.) sz. a főiskolai Tudományos Diákköri Bizottság elnökének és tagjainak felmentéséről
  • 37/2011. (VI.8.) sz. a főiskolai Tudományi Diákköri Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
  • 38/2011. (VI.8.) sz. Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék létesítéséről
  • 39/2011. (VI.8.) sz. díszoklevelek adományozásáról
  • 40/2011. (VI.8.) sz. a Bölcsészettudományi Kar szervezeti struktúrájának módosításáról
  • 41/2011. (VI.8.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 42/2011. (VI.8.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 43/2011. (VI.8.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 44/2011. (VI.8.) sz. Nemzetközi tanulmányok (BA szakon szakirány bővítéséről
  • 45/2011. (VI.8.) sz. nemzetközi tanulmányok (MA) szakon szakirány bővítéséről
    
 • július 19. (PDF
  • 46/2011. (VII.19.) sz. Köztársasági Ösztöndíj pályázatok rangsorolásáról
    
 • szeptember 28. (PDF
  • 47/2011. (IX.28.) sz. a Szenátus féléves munkaprogramjának elfogadásáról
  • 48/2011. (IX.28.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 49/2011. (IX.28.) sz. a Pályázati eljárásokkal kapcsolatos eljárásrend módosításáról
  • 50/2011. (IX.28.) sz. a Képzési Program módosításáról
  • 51/2011. (IX.28.) sz. a 2012/2013-as tanévre meghirdetendő szakokról és a szakok hallgatói létszámáról
  • 52/2011. (IX.28.) sz. a gyakorlóiskola felvételi elveinek fenntartói jóváhagyásáról
  • 53/2011. (IX.28.) sz. Pénzkezelési szabályzat elfogadásáról
  • 54/2011. (IX.28.) sz. Felvételi szabályzat módosításáról
  • 55/2011. (IX.28.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 56/2011. (IX.28.) sz. Földrajz BSc szakon Megújuló energiaforrások szakirány indításáról
  • 57/2011. (IX.28.) sz. Megújuló energiaforrások szakirányú továbbképzési szak indításáról
  • 58/2011. (IX.28.) sz. Fogyasztóvédelmi szakasszisztens felsőfokú szakképzés indításáról
  • 59/2011. (IX.28.) sz. a Szenátus és bizottságai hallgatói tagjainak változtatásáról
    
 • október 11. (PDF)
  • 60/2011. (X.11.) sz. Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára cím adományozásáról
    
 • november 9. (PDF)
  • 61/2011. (XI.9.) sz. kutatóprofesszori pályázatról
  • 62/2011. (XI.9.) sz. dékánhelyettesi pályázatokról
  • 63/2011. (XI.9.) sz. szenátusi bizottsági tagok felmentésére és új tagok megbízására
  • 64/2011. (XI.9.) sz. a 2010/11-es tanév minőségértékelési éves jelentésének elfogadásáról
  • 65/2011. (XI.9.) sz. a Központi Könyvtár Minőségirányítási kézikönyvéről
  • 66/2011. (XI.9.) sz. az Agria-Innorégió Tudáscentrum létesítéséről
  • 67/2011. (XI.9.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 68/2011. (XI.9.) sz. a Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
  • 69/2011. (XI.9.) sz. Neveléstudományi Doktori Iskola létesítésének megerősítéséről
  • 70/2011. (XI.9.) sz. Szociálpedagógia MA szak indításáról
  • 71/2011. (XI.9.) sz. a 2012/2013-as tanévre meghirdetendő szakokra és a szakok hallgatói létszámára vonatkozó határozat módosításáról
  • 72/2011. (XI.9.) sz. Tervezőgrafika MA szak indításáról
  • 73/2011. (XI.9.) sz. egyetemi tanári pályázatról
    
 • november 18. (PDF)
  • 74/2011. (XI.18.) sz. gazdasági informatikus BSc szak indításáról az Eszterházy Károly Főiskolán
  • 75/2011. (XI.18.) sz. a fogyasztó- és eredetvédelem mesterképzési szak indítására vonatkozó szenátusi határozat megerősítéséről
    
 • november 29. (PDF)
  • 76/2011. (XI.29.) sz. rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak indításáról szóló határozat megerősítéséről 
    
 • december 8. (PDF)
  • 77/2011. (XII.8.) sz. az Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára kitüntetés adományozásáról Lászlófy Pál István részére
    
 • december 14. (PDF)
  • 78/2011. (XII.14.) sz. az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes pályázatról
  • 78-1/211 (XII.14.) sz. az oktatásfejlesztési rektorhelyettes pályázatról
  • 78-2/2011. (XII.14.) sz. a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes pályázatról
  • 79/2011. (XII.14.) sz. Professzor Emeritus cím adományozásáról
  • 80/2011. (XII.14.) sz. Pro Academia Agriensi kitüntetés adományozásáról
  • 81/2011. (XII.14.) sz. Eszterházy Károly-emlékérem adományozásáról
  • 82/2011. (XII.14.) sz. felnőttképzési menedzser szakirányú továbbképzés indításáról
  • 83/2011. (XII.14.) sz. felnőttképzési szervező szakirányú továbbképzés indításáról
  • 84/2011. (XII.14.) sz. Minőségirányítási Kézikönyv és eljárás módosításáról
  • 85/2011. (XII.14.) sz. a Központi Könyvtár megnevezésének megváltoztatásáról
  • 86/2011. (XII.14.) sz. a főiskolai könyvtár szervezeti és működési rendjének elfogadásáról
  • 87/2011. (XII.14.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
  • 88/2011. (XII.14.) sz. Felvételi Szabályzat módosításáról
  • 89/2011. (XII.14.) sz. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 90/2011. (XII.14.) sz. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 91/2011. (XII.14.) sz. a Rend-Trend Kft. megszüntetéséről
    
 • december 22. (PDF)
  • 92/2011. (XII.22.) sz. egyetemi docensi kinevezésről
    

2010. év

 • január 20. (PDF)
  • 1/2010. (I.20.) sz. egyetemi tanári pályázatok véleményezéséről
  • 1-1/2010. (I.20.) sz. egyetemi tanári pályázatok véleményezéséről
  • 1-2/2010. (I.20.) sz. egyetemi tanári pályázatok véleményezéséről
  • 1-3/2010. (I.20.) sz. egyetemi tanári pályázatok véleményezéséről
  • 1-4/2010. (i.20.) sz. egyetemi tanári pályázatok véleményezéséről
  • 1-5/2010. (I.20.) sz. egyetemi tanári pályázatok véleményezéséről
  • 2/2010. (I.20.) sz. Intézményfejlesztési Terv módosításáról
  • 3/2010. (I.20.) sz. a leányfalui ingatlan értékesítéséről
  • 4/2010. (I.20.) sz. vagyonkezelői hozzájárulásról
  • 5/2010. (I.20.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 6/2010. (I.20.) sz. a gyakorlóiskola házirendjének jóváhagyásáról
  • 7/2010. (I.20.) sz. a Felvételi szabályzat módosításáról
  • 8/2010. (I.20.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 9/2010. (I.20.) sz. az Észak-magyarországi Felsőoktatási Szövetség létrehozásáról három felsőoktatási intézmény részvételével
  • 10/2010. (I.20.) sz. nemzetközi tanulmányok MA szak indításának támogatásáról angol nyelvű képzésben 
    
 • február 9. (PDF)
  • 11/2010. (II.9.) sz. TÁMOP 4.2.1/B pályázat konzorciumi formában történő, hálózati együttműködés keretében benyújtandó pályázat véleményezéséről
    
 • február 17. (PDF)
  • 12/2010. (II.17.) sz. az SZMSZ módosításáról és az ezzel összefüggő feladatokról
  • 13/2010. (II.17.) sz. környezetan BSc szak indítása két szakirányon
    
 • március 10. (PDF)
  • 14/2010. (III.10.) sz. a Szenátus 2009/2010-es tanév II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadásáról
  • 15/2010. (III.10.) sz. a Doktori szabályzat elfogadásáról
  • 16/2010. (III.10.) sz. az Intézményi Doktori Tanács összetételéről
    
 • április 19. (PDF)
  • 17/2010. (IV.19.) sz. az Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára kitüntetés adományozása
  • 18/2010. (IV.19.) sz. az Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára kitüntetés adományozása
    
 • április 21. (PDF)
  • 19/2010. (IV.21.) sz. főiskolai docensi pályázatok véleményezéséről
  • 19-1/2010. (IV.21.) sz. főiskolai tanári pályázatok véleményezéséről
  • 19-2/2010. (IV.21.) sz. egyetemi docensi pályázatok véleményezéséről
  • 20/2010. (IV.21.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 21/2010. (IV.21.) sz. a Szenátus mellett működő bizottságok elnökeire és tagjaira
  • 22/2010. (IV.21.) sz. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről
  • 23/2010. (IV.21.) sz. a 2010. évi főiskolai költségvetésről
  • 24/2010. (IV.21.) sz. a 2009. évi minőségfejlesztési tevékenységről
  • 25/2010. (IV.21.) sz. a 2010. évi minőségfejlesztési tervről
  • 26/2010. (IV.21.) sz. az EKF Minőségbiztosítási szabályzatáról
  • 27/2010. (IV.21.) sz. a Pályázatokkal kapcsolatos eljárások szabályzatának módosításáról
  • 28/2010. (IV.21.) sz. szociálpedagógia MA szak létesítéséről
    
 •  június 2. (PDF)
  • 29/2010. (VI.2.) sz. tanszékvezetői pályázatok véleményezéséről
  • 29-1/2010. (VI.2.) sz. főigazgatói pályázatok véleményezéséről
  • 29-2/2010. (VI.2.) sz. intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
  • 29-3/2010. (VI.2.) sz. igazgatói pályázatok véleményezéséről
  • 30/2010. (VI.2.) sz. Professzor Emeritus cím adományozásáról
  • 31/ 2010. (VI.2.) sz. címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról
  • 32/2010. (VI.2.) sz. címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  • 32-1/2010. (VI.2.) sz. címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  • 33/2010. (VI.2.) sz. Pro Academia Agriensi Juventutis-díj kitüntetés adományozásáról
  • 34/2010. (VI.2.) sz. Jó tanuló - jó sportoló-díj adományozásáról
  • 35/2010. (VI.2.) sz. Díszoklevelek adományozásáról
  • 36/2010. (VI.2.) sz. az Etikai Bizottság tagjainak megválasztásáról
  • 37/2010. (VI.2.) sz. a Kepes György Szakkollégium Alapszabályának jóváhagyásáról
  • 38/2010. (VI.2.) sz. Kötelezettségvállalási szabályzat elfogadásáról
  • 39/2010. (VI.2.) sz. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 40/2010. (VI.2.) sz. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 41/2010. (VI.2.) sz. az Erasmus szabályzat módosításáról
  • 42/2010. (VI.2.) sz. elektronikus leckekönyvek bevezetéséről az EKF-en
  • 43/2010. (VI.2.) sz. DPR szabályzat elfogadásáról
  • 44/2010. (VI.2.) sz. a Felvételi szabályzat módosításáról
  • 45/2010. (VI.2.) sz. a gyakorlóiskola Alapító Okiratának jóváhagyása
    
 • július 15. (PDF)
  • 46/2010. (VII.15.) sz. Köztársasági ösztöndíj pályázatok véleményezéséről
  • 47/2010. (VII.15.) sz.Drámapedaagógia szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
    
 • július 21. (PDF)
  • 48/2010. (VII.21.) sz. dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
    
 • szeptember 17. (PDF)
  • 49/2010. (IX.17.) sz. "Drámapedagógiai módszerek, technikák az oktatásban" szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
    
 • október 6. (PDF)
  • 50/2010. (X.6.) sz. a Szenátus 2010/2011-es tanév elfő félévére vonatkozó munkaprogramjáról
  • 51/2010. (X.6.) sz. szenátusi bizottsági tag felmentéséről, bizottsági elnök és tag megbízásáról
  • 52/2010. (X.6.) sz. az EKF 2010. első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
  • 53/2010. (X.6.) sz. az EKF-en 2011-2012-es tanévre meghirdetendő szakokról és a szakok hallgatói létszámáról
  • 54/2010. (X.6.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 55/2010. (X.6.) sz. az EKF tulajdonában álló vagyon értékesítésére és az ahhoz kapcsolódó versenyeztetésre vonatkozó szabályzat módosításáról
  • 56/2010. (X.6.) sz. a hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 57/2010. (X.6.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 58/2010. (X.6.) sz. az Eszterházy Károly Főiskolán geográfus MSc szak indításáról
  • 59/2010. (X.6.) sz. forgatókönyv- és drámaíró szakirányú továbbképzési szak  létesítéséről és indításáról
  • 60/2010. (X.6.) sz. színház- és fillművészeti szakíró, kritikus továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 61/2010. (X.6.) sz. az EKF módosított Képzési programjáról
  • 62/2010. (X.6.) sz. az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának módosításáról
    
 • november 10. (PDF)
  • 63/2010. (XI.10.) sz. az EKF egyetemmé alakulását kezdeményező dokumentum jóváhagyásáról
  • 64/2010. (XI.10.) sz. Professzorok Tanácsa léterehozásáról
  • 65/2010. (XI.10.) sz. Neveléstudományi Doktori Iskola létrehozásáról
  • 66/2010. (XI.10.) sz. neveléstudományi MA szak indításáról
  • 67/2010. (XI.10.) sz. mozgóképművész mesterképzési szak létesítéséről három felsőoktatási intézmény együttműködésével
  • 68/2010. (XI.10.) sz. Alumni Egyesület létesítéséről
  • 69/2010. (XI.10.) sz. az intézmény Alma Mater szabályzatának elfogadásáról
    
 • november 18. (PDF)
  • 70/2010. (XI.18.) sz. Doktori Iskola létesítéséről
    
 • december 6. (PDF)
  • 71/2010. (XII.6.) sz. mozgóképművész MA szak létesítéséről
    
 • december 15. (PDF)
  • 72/2010. (XII. 15.) sz. Pro Academia Agriensi kitüntetés adományozásáról
  • 73/2010. (XII. 15.) sz. Eszterházy Károly Emlékérem adományozásáról
  • 74/2010. (XII. 15.) sz. egyetemi tanári pályázat véleményezéséről
  • 75/2010. (XII. 15.) sz. főiskolai tanári állás véleményezéséről
  • 76/2010. (XII. 15.) sz. intézetigazgatói állások véleményezéséről
  • 77/2010. (XII. 15.) sz. a 2009. évi minőségértékelési jelentésről
  • 78/2010. (XII. 15.) sz. kisebbségpolitika MA szak indításáról
  • 79/2010. (XII. 15.) sz. informatikai statikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzési program indításáról
  • 80/2010. (XII. 15.) sz. Iratkezelési szabályzat elfogadásáról
  • 81/2010. (XII. 15.) sz. az EKF Kockázatfelmérési- és kezelési szabályzattáról
  • 82/2010. (XII. 15.) sz. a Gyakorlóiskola Alapító Okiratának módosításáról
    

2009. év 

 • január 21. (PDF)
  • 1/2009. (I.21.) sz. a szenátus féléves munkaprogramjának elfogadásáról
  • 2/2009. (I.21.) sz. a tanszálloda üzleti tervének elfogadásáról
  • 3/2009. (I.21.) sz. az intézményi akkreditációs jelentés elfogadásáról
  • 4/2009. (I.21.) sz. a Felvételi szabályzat módosításáról
  • 5/2009. (I.21.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 6/2009. (I.21.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 7/2009. (I.21.) sz. a Múzeumpedagógiai Terv jóváhagyásáról
  • 8/2009. (I.21.) sz. egyetemi és főiskolai tanár nyugdíjba vonulásáról
    
 • március 4. (PDF)
  • 9/2009. (III.4.) sz. az Intézményfejlesztési Terv időszakos végrehajtásáról
  • 10/2009. (III.4.) sz. a 2008. évi Minőségfejlesztési tevékenységről
  • 11/2009. (III.4.) sz. az Éves minőségfejlesztési terv elfogadásáról
  • 12/2009. (III.4.) sz. kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak indításáról
  • 13/2009. (III.4.) sz. mozgóképgyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés indításáról
  • 14/2009. (III.4.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 15/2009. (III.4.) sz. az oktatás hallgatói véleményezésének rendjéről című szabályzatról
  • 16/2009. (III.4.) sz. természetismeret alapszak létesítésének támogatásáról
    
 • április 8. (PDF)
  • 17/2009. (IV.8.) sz.  rektorválasztásról
  • 18/2009. (IV.8.) sz. a főiskola 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
  • 19/2009. (IV.8.) sz. a főiskola 2009. évi költségvetésének elfogadásáról
  • 20/2009. (IV.8.) sz. a kémai szakos tanár mesterképzési szak indításáról
  • 21/2009. (IV.8.) sz. a környezettan-tanár mesterképzési szak indításáról
  • 22/2009. (IV.8.) sz. a biológiatanár mesterképzési szak indításáról
  • 23/2009. (IV.8.) sz. a szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 24/2009. (IV.8.) sz. a kisgyermek pedagógia szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 25/2009. (IV.8.) sz. a tanári mesterség IKT alapjai szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 26/2009. (IV.8.) sz. a gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 27/2009. (IV.8.) sz. a gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítésről és indításáról
  • 28/2009. (IV.8.) sz. a pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 29/2009. (IV.8.) sz. az oktatói, kutatói és tanári követelményrendszerről szóló szabályzat módosításáról
  • 30/2009. (IV.8.) sz. a könyvtár szervezeti és működési rendjéről szóló szabályzat jóváhagyásáról
  • 31/2009. (IV.8.) sz. a tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításának elfogadásáról
  • 32/2009. (IV.8.) sz. a hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításának elfogadásáról
    
 • április 10. (PDF)
  • 33/2009. (IV.10.) sz. a kollégiumi felvételi pályázat űrlapjának elfogadásáról
    
 • május 6. (PDF)
  • 34/2009. (V.6.) sz. okleveles némettanár mesterszak indítási kérelem támogatásának megerősítéséről
    
 • május 13. (PDF)
  • 35/2009. (V.13.) sz. főiskolai tanári pályázat véleményezéséről
  • 36/2009. (V.13.) sz. okleveles közgazdásztanár mesterképzési szak indításáról
  • 37/2009. (V.13.) sz. kommunikátor (intézményi-kommunikátor elágazással) felsőfokú szakképzés indításáról
  • 38/2009. (V.13.) sz. kommunikátor (idegennyelvi kommunikátor elágazással) felsőfokú szakképzés indításáról
  • 39/2009. (V.13.) sz. kommunikátor (sajtótechnikus elágazással) felsőfokú szakképzés indításáról
  • 40/2009. (V.13.) sz. kommunikátor (sportkommunikátor elágazással) felsőfokú szakképzés indításáról
  • 41/2009. (V.13.) sz. a Minőségfejlesztési program módosításáról
  • 42/2009. (V.13.) sz. a Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosításáról
  • 43/2009. (V.13.) sz. a Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZMSZ-ének módosításáról
  • 44/2009. (V.13.) sz. Web-programozó felsőfokú szakképzés indításáról
    
 • június 10. (PDF)
  • 45/2009. (VI.10.) sz. tanszékvezetői megbízások véleményezéséről
  • 46/2009. (VI.10.) sz. főigazgtó-helyettesi, igazgatói, osztályvezetői megbízások véleményezéséről
  • 47/2009. (VI.10.) sz. egyetemi tanári pályázat véleményezéséről
  • 48/2009. (VI.10.) sz. egyetemi docensi pályázatok véleményezéséről
  • 49/2009. (VI.10.) sz. főiskolai docensi pályázatok véleményezéséről
  • 50/2009. (VI.10.) sz. címzetes főiskolai docensi pályázat véleményezéséről
  • 51/2009. (VI.10.) sz. Jó tanuló - jó sportoló-díj adományozásáról
  • 52/2009. (VI.10.) sz. Díszoklevelek adományozásáról
  • 53/2009. (VI.10.) sz. Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék szervezeti egység létrehozásáról a Bölcsészettudományi Kar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében
  • 54/2009. (VI.10.) sz. szervezeti egységek megszüntetéséről és új szervezeti egység (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) létrehozásáról a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
  • 55/2009. (VI.10.) sz. Szakképzési Pedagógia Tanszék megszüntetéséről a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon
  • 56/2009. (VI.10.) sz. TKTK Médiainformatika Intézet szervezeti struktúrájának átalakításáról
  • 57/2009. (VI.10.) sz. "Líceum a természettudományért" c. projekt támogatási szerződésének megkötéséről
  • 58/2009. (VI.10.) sz. szabadbölcsészet alapszakon esztétika szakirány indításáról
  • 59/2009. (VI.10.) sz. szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 60/2009. (VI.10.) sz. tanári mesterség IKT alapjai pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 61/2009. (VI.10.) sz. kisgyermek pedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 62/2009. (VI.10.) sz. pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról
  • 63/2009. (VI.10.) sz. családkonzulens/családterapeuta pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés létesítéséről és indításáról
  • 64/2009. (VI.10.) sz. Könyvtári gyűjtőköri szabályzat elfogadásáról
  • 65/2009. (VI.10.) sz. Képzési szabályzat módosításáról
  • 66/2009. (VI.10.) sz. Tanullmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 67/2009. (VI.10.) sz. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 68/2009. (VI.10.) sz. Köztársasági ösztöndíjra benyújtott hallgatói pályázatok véleményezéséről
  • 69/2009. (VI.10.) sz. Szenátus mellett működő bizottságok egyes tagjainak felmentésére, és új tagok megbízására  
  • A Szenátus 2009. június 10-i határozata a 94/2008. (XII.10.) sz. határozat módosításáról: történelem diszciplináris MA szak indításáról (PDF)
    
 • június 19. (PDF)
  • 70/2009. (VI.19.) sz. Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő- és feldolgozó felsőfokú szakképzés indításáról
    
 • július 17. (PDF)
  • 71/2009. sz. Köztársasági ösztöndíj adományozásáról a 2009/2010-es tanévre
    
 • szeptember 23. (PDF)
  • 72/2009. (IX.23.) sz. a 2009/2010. tanév I. féléves szenátusi munkaprogram elfogadásáról
  • 73/2009. (IX.23.) sz. az SZMSZ és a Választott testületek ügyrendje című szabályzat módosításáról
  • 74/2009. (IX.23.) sz. az EKF Képzési programjának módosításáról
  • 75/2009. (IX.23.) sz. az EKF Etikai kódexéről
  • 76/2009. (IX.23.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 77/2009. (IX.23.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
    
 • október 21. (PDF)
  • 77-1/2009. (X.21.) sz. a költségtérítési díjak meghatározásáról
    
 • november 04. (PDF)
  • 78/2009. (XI.4.) sz. Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj pályázat támogatásáról
  • 79/2009. (XI.4.) sz. az intézmény gazdasági tevékenységéről szóló évközi beszámoló elfogadásáról
  • 80/2009. (XI.4.) sz. a főiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztéséről készült tájékoztató elfogadásáról
  • 81/2009. (XI.4.) sz. az intézményi Informatikai biztonságpolitika elfogadásáról
  • 82/2009. (XI.4.) sz. a Pénz- és értékkezelési szabályzat módosításának elfogadásáról
  • 83/2009. (XI.4.) sz. a Versenyeztetési szabályzat elfogadásáról
  • 84/2009. (XI.4.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításának elfogadásáról
  • 85/2009. (XI.4.) sz.a Felvételi szabályzat módosításának elfogadásáról
  • 86/2009. (XI.4.) sz. az élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szakasszisztens felsőfokú szakképzés létesítési dokumentumának támogatásáról
  • 87/2009. (XI.4.) sz. a Közbeszerzési Bíráló Bizottság létszámának bővítésére tett javaslat elfogadásáról
    
 • december 9. (PDF)
  • 88/2009. (XII.9.) sz. főtitkár pályázat véleményezéséről
  • 89/2009. (XII.9.) sz. címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról
  • 90/2009. (XII.9.) sz. címzetes főiskolai tanári cím adományozásáról
  • 91/2009. (XII.9.) sz. Professor Emeritus cím adományozásáról
  • 92/2009. (XII.9.) sz. Eszterházy Károly Emlékérem adományozásáról
  • 93/2009. (XII.9.) sz. Gazdasági Tanács tagjának megválasztásáról
  • 94/2009. (XII.9.) sz. egyetemi tanári pályázat felülvizsgálatáról
  • 95/2009. (XII.9.) sz. Pro Academia Agriensi kitüntetés adományozásáról
  • 96/2009. (XII.9.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 97/2009. (XII.9.) sz. a Természettudományi Kar szervezeti struktúrájának átalakításáról
  • 98/2009. (XII.9.) sz. okleveles könyvtárpedagógia-tanár mesterképzési szak indításáról
  • 99/2009. (XII.9.) sz. a Gyakrolóiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  • 100/2009. (XII.9.) sz. az FHÖK Alapszabálya módosításáról
  • 101/2009. (XII.9.) sz. csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak gyakorlati képzésének támogatásáról
  • 102/2009. (XII.9.) sz. az EKF Etikai kódexének elfogadásáról
  • 103/2009. (XII.9.) sz. az Erasmus szabályzatának módosításáról
  • 104/2009. (XII.9.) sz. a Pénz- és értékkezelési szabályzatának módosításáról
  • 105/2009. (XII.9.) sz. a Szenátus választási ütemtervének elfogadásáról
  • 106/2009. (XII.9.) sz. az irat- és dokumentumkezelő rendszer bevezetésének ütemtervéről
  • 107/2009. (XII.9.) sz. ÉAOP 2.1.1/B1 Turisztikai attrakciók fejlesztése című pályázaton való részvételről

 

 2008. év

 • január 14.: (PDF)
  • 1/2008. (I.14.) sz. az Eszterházy Károly Főiskolán új gazdasági társaság létrehozásának támogatásáról
    
 • február 6.:  (PDF)
  • 2/2008. (II.6.) sz. az IFT módosításáról
  • 3/2008. (II.6.) sz. az Informatikai stratégia módosításáról
  • 4/2008. (II.6.) sz. az Éves minőségfejlesztési terv elfogadásáról
  • 5/2008. (II.6.) sz. Bortechnológus felsőfokú szakképzési prgram indításáról az Eszterházy Károly  Főiskolán
  • 6/2008. (II.6.) sz. a Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosításáról
  • 7/2008. (II.6.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 8/2008. (II.6.) sz. a Felvételi szabályzat módosításáról
  • 9/2008. (II.6.) sz. a Pályázatokkal kapcsolatos eljárások szabályzatának elfogadásáról
  • 10/2008. (II.6.) sz. az SZMSZ módosítására
  • 10-1/2008. (II.6.) sz. az SZMSZ módosítására (Főiskolai karok megnevezésének megváltoztatásáról)
  • 10-2/2008. (II.6.) sz. az SZMSZ módosítására (Szervezeti egység megszüntetéséről)
  • 10-3/2008. (II.6.) sz. az SZMSZ módosítására (Szervezeti egység létrehozásáról)
  • 10-4/2008. (II.6.) sz. az SZMSZ módosításáról (Szervezeti egység létrehozásáról)
  • 11/2008. (II.6.) sz. a Gyakorlóiskola általános iskolai tanuló sajátos helyzetének megállapításáról beiskolázás tekintetében a fenntartó részéről
  • 12/2008. (II.6.) sz. Előterjesztés új szervezeti egység létrehozása a TTK-n, Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ (Varázstorony) megnevezéssel
  • 13/2008. (II.6.) sz. a Mozgóképkultúra és médiaismeret MA szakindítási kérelem módosítására
  • 14/2008. (II.6.) sz. a főiskolán működő gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről
  • 15/2008. (II.6.) sz. a Szenátus 2007/2008. II. féléves munkaprogramjának elfogadásáról
  • 16/2008. (II.6.) sz. Pályázatok véleményezéséről és cím adományozásáról
    
 • március 18.: (PDF)
  • 17/2008. (III.18.) sz. Természetismeret MSc alapszak létesítésének támogatásáról
    
 • április 23.: (PDF)
  • 18/2008. (IV.23.) sz. a rektor külföldi útjáról
  • 19/2008. (IV.23.) sz. szenátusi bizottsági tagok felmentéséről és új tagok választásáról
  • 20/2008. (IV.23.) sz. az LPSA FB tagjainak megbízásáról
  • 21/2008. (IV.23.) sz. címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  • 22/2008. (IV.23.) sz. az EKF 2007. évi beszámolójának elfogadásáról
  • 23/2008. (IV.23.) sz. az EKF 2008. évi költségvetésének elfogadásáról
  • 24/2008. (IV.23.) sz. a 2007-ben végzett minőségfejlesztési jelentés elfogadásáról
  • 25/2008. (IV.23.) sz. a GTK Gazdaságtudományi Intézetének szervezeti átalakításáról
  • 26/2008. (IV.23.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 27/2008. (IV.23.) sz. a Gyakorlóiskola Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéséről szóló tanulmányának elfogadásáról
  • 28/2008. (IV.23.) sz. Ember és társadalom műveltségterületi MA tanár szak indításáról
    
 • június 6.: (PDF)
  • 29/2008. (VI.4.) sz. rektor külföldi útjáról
  • 30/2008. (VI.4.) sz. egyetemi tanári pályázat véleményezéséről
  • 30-1/2008. (VI.4.) sz. főiskolai tanári pályázat véleményezéséről
  • 30-2/2008. (VI.4.) sz. tanszékvezetői pályázatok véleményezéséről
  • 30-3/2008. (VI.4.) sz. könyvtár főigazgatói pályázatok véleményezéséről
  • 30-4/2008. (VI.4.) sz. címzetes főiskolai tanári cím adományozásáról
  • 31/2008. (VI.4.) sz. díszoklevelek odaítéléséről
  • 32/2008. (VI.4.) sz. szervezeti egység átalakításáról
  • 33/2008. (VI.4.) sz. az EKF önértékelési kézikönyvének elfogadásáról
  • 34/2008. (VI.4.) sz. Informatikus könyvtáros MA szak indításáról az Eszterházy Károly Főiskolán
  • 35/2008. (VI.4.) sz. Web-programozó felsőfokú szakképzés befogadó szakközépiskolákban történő indításáról
  • 36/2008. (VI.4.) sz. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés befogadó szakközépiskolákban történő indításáról
  • 37/2008. (VI.4.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 38/2008. (VI.4.) sz. a Kitüntetések és kitüntető címek adományozása című szabályzat módosításáról
  • 39/2008. (VI.4.) sz. a hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat módosításáról
  • 40/2008. (VI.4.) sz. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 41/2008. (VI.4.) sz. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 42/2008. (VI.4.) sz. Nemzetközi tanulmányok mesterszak indításáról az Eszterházy Károly Főiskolán 
  • 43/2008. (VI.4.) sz. Általános testnevelés tanegység bevezetéséről
  • 44/2008. (VI.4.) sz. Jó tanuló - jó sportoló-díj odaítéléséről
  • 45/2008. (VI.4.) sz. Természetismeret tanári mesterképzési szak indításáról
  • 46/2008. (VI.4.) sz. Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és feldolgozó felsőfokú szakképzési program indításáról
  • 47/2008. (VI.4.) sz. a Pályázatokkal kapcsolatos eljárások szabályzata módosításáról
    
 • július 17. (PDF)  
  • 48/2008. (VII.17.) sz. a köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről a 2008/2009-es tanévre
  • 49/2008. (VII.17.) sz. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés befogadó intézményekben történő indítására vonatkozó 36/2008. (VI.4.) sz. határozatának módosításáról
  • 50/2008. (VII.17.) sz. WEB-programozó felsőfokő szakképzés befogadó intézményekben történő indítására vonatkozó 35/2008. (VI.4.) sz. határozatának módosításáról
  • 51/2008. (VII..17.) sz. Pedagógiatanári MA szak indításáról
  • 52/2008. (VII.17.) sz. Franciatanári MA szak indításáról
  • 53/2008. (VII.17.) sz. a főiskolai SZMSZ módosításáról
  • 54/2008. (VII.17.) Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról 
    
 • szeptember 08. (PDF)
  • 55-1/2008. (IX.8.) sz. Üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzési program gazdálkodási menedzserasszisztens elágazással történő indításának véleményezése
  • 55-2/2008. (IX.8.) sz. Üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzési program prejektmenedzser-asszisztens elágazással történő indításának véleményezése
  • 55-3/2008. (IX.8.) sz. Üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzési program pénzügyi szakügyintéző elágazással történő indításának véleményezése
  • 55-4/2008. (IX.8.) sz. Üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzési program számviteli szakügyintéző elágazással történő indításának véleményezése 
    
 • szeptember 24. (PDF)
  • 56/2008. (IX.24.) sz. a Szenátus 2008/2009-es tanév első félévének munkaprogramjáról
  • 57/2008. (IX.24.) sz. egyetemi decensi pályázatok véleményezéséről
  • 57-1/2008. (IX.24.) sz. főiskolai docensi pályázatok véleményezéséről
  • 57-2/2008. (IX.24.) sz. tanszékvezetői pályázatok véleményezéséről
  • 58/2008. (IX.24.) sz. az Agria TISZK Nonprofit Kft. pályázattal kapcsolatos tevékenységéről
  • 59/2008. (IX.24.) sz. Regionális Pedagógiai Kutatóközpont létesítéséről
  • 60/2008. (IX.24.) sz. szociálpedagógia mesterszak konzorciumban történő létesítéséről
  • 61/2008. (IX.24.) sz. Hittanár-nevelő tanár MA mesterszak együttműködésben történő indításáról
  • 62/2008. (IX.24.) sz. szabad bölcsészet BA szak kommunikáció és médiatudomány szakirány indításáról
  • 63/2008. (IX.24.) sz. tanügyigazgatás szakirányú továbbképzési szak indításáról
  • 64/2008. (IX.24.) sz. egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak indításáról
  • 65/2008. (IX.24.) sz. pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak indításáról
  • 66/2008. (IX.24.) sz. infjúságsegítő felsőfokú szakképzés indításáról
  • 67/2008. (IX.24.) sz. SZMSZ módosításáról
  • 68/2008. (IX.24.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 69/2008. (IX.24.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 70/2008. (IX.24.) sz. a Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat módosításáról
  • 71/2008. (IX.24.) sz. a Kitüntetések és kitüntető címek adományozása megnevezésű szabályzat módosításáról 
    
 • október 22. (PDF)
  • 72/2008. (X.22.) sz. a Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára kitüntetés adományozásáról
    
 • október 29. (PDF)
  • 73/2008. (X.29.) sz. LPSA Kuratóriumának megújításáról
  • 74/2008. (X.29.) sz. a TIOP pályázat előkészítési munkáiról készült beszámoló elfogadásáról
  • 75/2008. (X.29.) sz. az Agria TISZK pályázattal kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló elfogadásárlól
  • 76/2008. (X.29.) sz. Kulturális mediátor mesterképzési szak létesítésére irányuló kérelem véleményezéséről
  • 77/2008. (X.29.) sz. Mozgóképgyártó szakasszisztens felsőfokú szakképzés, Médiatechnológus asszisztens elágazással modulrendszerű képzés indítására irányuló kérelem véleményezéséről
  • 78/2008. (X.29.) sz. térségi menedzser-referens szakirányú továbbképzési szak indításáról
  • 79/2008. (X.29.) sz. Felvételi szabályzat módosításának elfogadásáról
  • 80/2008. (X.29.) sz. Képzési program módosításának elfogadásáról
  • 81/2008. (X.29.) sz. az EKF Szenátusa személyi összetételének módosítására irányuló FHÖK javaslatról
  • 82/2008. (X.29.) sz. rektori pályázat kiírásáról
    
 •   december 10. (PDF)
  • 83/2008. (XII.10.) sz. belső ellenőri pályázat véleményezéséről
  • 84/2008. (XII.10.) sz. Eszterházy Károly Emlékérem adományozásáról
  • 84-1/2008. (XII.10.) sz. Pro Academia Agriensi kitüntetés adományozásáról
  • 85/2008. (XII.10.) sz. a Tudományos Tanács tagjainak felmentéséről
  • 85-1/2008. (XII.10.) sz. Tudományos Tanács tagjainak megbízásáról
  • 86/2008. (XII.10.) sz. címzetes főiskolai tanári cím adományozásáról
  • 86-1/2008. (XII.10.) sz. címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról
  • 87/2008. (XII.10.) sz. az EKF fenntartható fejlődési stratégiájáról
  • 88/2008. (XII.10.) sz. az Informatikai stratégia módosításáról
  • 89/2008. (XII.10.) sz. a TIK ügyrendjének módosításáról
  • 90/2008. (XII.10.) sz. Informatikai szabályzat elfogadásáról
  • 91/2008. (XII.10.) sz. a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat elfogadásáról
  • 92/2008. (XII.10.) sz. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
  • 93/2008. (XII.10.) sz. az IÉT szabályzatának módosítására
  • 94/2008. (XII.10.). sz. történelem diszciplináris MA szak indításáról
  • 95/2008. (XII.10.) sz. csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak indításáról
  • 96/2008. (XII.10.) sz. közösségi civil szervező felsőfokú szakképzési program indításáról
  • 97/2008. (XII.10.) sz. fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzési szak indításáról
  • 98/2008. (XII.10.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
    
 •  december 12. (PDF)
  • 99/2008. (XII.12.) sz. a Gyakorlóiskola Esélyegyenlőségi tervének jóváhagyásáról

 

2007. év

 • március 7.: (PDF)
  • 1/2007. (III.7.) sz. a 2006/2007. tanév második féléves munkaprogramjának elfogadásáról
  • 2/2007. (III.7.) sz. a 2007. évi Társadalomtudományi Ösztöndíj odaítélésének támogatásáról
  • 3/2007. (III.7.) sz. a 2007. évi Minőségfejlesztési tervről
  • 4/2007. (III.7.) sz. a Minőségirányítási Kézikönyv második kiadásáról
  • 5/2007. (III.7.) sz. az SZMSZ és a hozzákapcsolódó eljárási szabályzat módosításáról
  • 6/2007. (III.7.) sz. a Választási Szabályzat elfogadásáról
  • 7/2007. (III.7.) sz. a Választott testületek ügyrendjéről
  • 8/2007. (III.7.) sz. a főiskolai szabályzatok hatályon kívül helyezéséről
  • 9/2007. (III.7.) sz. a Bevételes tevékenység rendjéről szóló sabályzat módosításáról
  • 10/2007. (III.7.) sz. a Szakkollégium Alapszabályzatának jóváhagyásáról
  • 11/2007. (III.7.) sz. az Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról
    
 • március 21.: (PDF)
  • 12/2007. (III.21.) sz. a Szociálpedagógia MA szak létesítéséről
    
 • április 25.: (PDF)
  • 13/2007. (IV.25.) sz. a főiskolai tanári pályázatok véleményezéséről
  • 14/2007. (IV.25. sz. az NKK igazgatói pályázatának véleményezéséről
  • 15/2007. (IV.25.) sz. a Gazdasági Tanács tagjának megválasztásáról
  • 16/2007. (IV.25.) sz. az EKF 2006. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról
  • 17/2007. (IV.25.) sz. az EKF 2007. évi költségvetésének elfogadásáról
  • 18/2007. (IV.25.) sz. az EKF Képzési szabályzatának elfogadásáról
  • 19/2007. (IV.25.) sz. az EKF Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának elfogadásáról
  • 20/2007. (IV.25.) sz. az EKF Előnyben részesítés követelményeiről szóló szabályzat elfogadásáról
  • 21/2007. (IV.25.) sz. az EKF Informatikus könyvtáros alapszak indításáról
  • 22/2007. (IV.25.) sz. a Központi Könyvtár szolgáltatásának 2007-től 2011-ig terjedő időszakra vonatkozó modernizálási tervtanulmány elfogadásáról
  • 23/2007. (IV.25.) sz. a főiskolai SZMSZ módosításának elfogadásáról
    
 • június 1.: (PDF)
  • 24/2007. (VI.1.) sz. Pro Academia Agriensi-díj adományozásáról
    
 • június 6.: (PDF)
  • 25/2007. (VI.6.) sz. címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  • 26/2007. (VI.6.) sz. címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  • 27/2007. (VI.6.) sz. Gazdasági főigazgató pályázatának véleményezéséről
  • 28/2007. (VI.6.) sz. Gazdasági Társaság alapításáról
  • 29/2007. (VI.6.) sz. az oktatók komplex teljesítménymérésének pontozási rendszerének elfogadásáról
  • 30/2007. (VI.6.) sz. Szakképzési Pedagógiai Tanszék létrehozásáról
  • 31/2007. (VI.6.) sz. a Miskolci Egyetemmel közös képzésben történő történelem diszciplináris MA szak indításáról az Eszterházy Károly Főiskolán
  • 32/2007. (VI.6.) sz. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA alapszak létesítésének véleményezéséről
  • 33/2007. (VI.6.) sz. a 2008. évi felvételi eljárás intézményi kapacitásának meghatározásáról
  • 34/2007. (VI.6.) sz. a Köztársasági ösztöndíjakra vonatkozó javaslatról
  • 35/2007. (VI.6.) sz. a Tanulmányi és vizagaszabályzat módosításáról
  • 36/2007. (VI.6.) sz. Jó tanuló - jó sportoló-díj adományozásáról
  • 37/2007. (VI.6.) sz. Kitüntetési szabályzat elfogadásáról
  • 38/2007. (VI.6.) sz. Díszoklevelek adományozásáról 
  • 39/2007. (VI.6.) sz. Élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzési szak indításának véleményezéséről
  • 40/2007. (VI.6.) sz. az SZMSZ módosításáról
  • 41/2007. (VI.6.) sz. a rektor évi rendes szabadságának engedélyezéséről
    
 • június 15.: (PDF)
  • 42/2007. (VI.15.) sz. Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításáról
    
 • július 23.: (PDF)
  • 43/2007. (VII.23.) sz. a 2007/2008-as tanévre benyújtott Köztűrsasági ösztöndíj pályázatok támogatásáról
    
 • augusztus 29.: (PDF)
  • 44/2007. (VIII.29.) sz. Tanári mesterképzési szak indításáról
  • 45/2007. (VIII.29.) sz. Turizmus vendéglátás alapszak indításáról
  • 46/2007. (VIII.29.) sz. a gyakorlóiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
    
 • szeptember 26.: (PDF)
  • 47/2007. (IX.26.) sz. a Szenátus 2007/2008-as tanév I. félévére vonatkozó munkaprogramjának elfogadásáról
  • 48/2007. (IX.26.) sz. dékáni, egyetemi docensi és főiskolai docensi pályázatok véleményezéséről
  • 49/2007. (IX.26.) sz. a Kultúra mediátor mesterképzési szak létesítésének támogatásáról
  • 50/2007. (IX.26.) sz. az Informatikai szabályzat módosításáról
  • 51/2007. (IX.26.) sz. a Képzési szabályzat módosításáról
  • 52/2007. (IX.26.) sz. az EKF ERASMUS szabályzatának elfogadásáról
  • 53/2007. (IX.26.) sz. a Kitüntetések és kitüntető címek adományozása c. szabályzat módosításáról
  • 54/2007. (IX.26.) sz. a Programtervező informatikus BSc szak angol képzési nyelven történő indításáról
    
 • október 12.: (PDF)
  • 55/2007. (X.12.) sz. Csecsemő és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés indításának támogatásáról
  • 56/2007. (X.12.) sz. Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés indításának támogatásáról
  • 57/2007. (X.12.) sz. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés támogatásáról
    
 • október 24.: (PDF)
  • 58/2007. (X.24.) sz. a Vizuális Művészeti Tanszék megnevezés elfogadásáról
  • 59/2007. (X.24.) sz. a Belső elenőrzési szabályzat elfogadásáról
  • 60/2007. (X.24.) sz. a Képzési program módosításáról
  • 61/2007. (X.24.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 62/2007. (X.24.) sz. a Felvételi szabályzat módosításáról
  • 63/2007. (X.24.) sz. a Kepes György Szakkollégium Alapszabályzatának jóváhagyásáról
    
 • december 5.: (PDF)
  • 64/2007. (XII.5.) sz. intézetigazgatói pályázatok véleményezéséről
  • 65/2007. (XII.5.) sz. docensi pályázatok véleményezéséről
  • 66/2007. (XII.5.) sz. szenátustag visszahívásáról
  • 67/2007. (XII.5.) sz. Pro Academia Agriensi-díj adományozásáról
  • 68/2007. (XII.5.) sz. Eszterházy Károly emlékérem kitüntetés adományozásáról
  • 69/2007. (XII.5.) sz. a főiskolai SZMSZ módosításáról
  • 70/2007. (XII.5.) sz. az Oktatói, kutatói, tanári követelményrendszer módosításáról
  • 71/2007. (XII.5.) sz. Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat elfogadásáról
  • 72/2007. (XII.5.) sz. Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
  • 72-1/2007. (XII.5.) sz. Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételének elfogadásáról
  • 73/2007. (XII.5.) sz. a Kollégiumi szabályzat módosításáról
  • 74/2007. (XII.5.) sz. a Kulturális örökség tanulmányok MA szaklétesítés támogatásáról
  • 75/2007. (XII.5.) sz. Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzési szak indításának támogatásáról
  • 76/2007. (XII.5.) sz. Innovációs ügynökség megalapításában alapító tagként való részvétel szándékának kinyilvánításáról
  • 77/2007. (XII.5.) sz. Amerikanisztika MA szak indításának támogatásáról
  • 78/2007. (XII.5.) sz. Fordító és tolmács MA szak közös képzésben történő indításának támogatásáról
  • 79/2007. (XII.5.) sz. Web-programozó felsőfokú szakképzés indításának támogatásáról
  • 80/2007. (XII.5.) sz. a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításáról
  • 81/2007. (XII.5.) sz. a rektor külföldi útjáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

2006. év

 • április 19.: (PDF)
  • 15/2006. (IV.19.) sz. Tanszékvezetői pályázatok véleményezéséről
  • 16/2006. (IV.19.) sz. Könyvtárigazgatói megbízás véleményezéséről
  • 17/2006. (IV.19.) sz. Főiskolai tanár nyugállományba helyezéséről
  • 18/2006. (IV.19.) sz. A 2005. évi költségvetés teljesítéséről
  • 19/2006. (IV.19.) sz. A 2006. évi költségvetés elfogadásáról
  • 20/2006. (IV.19.) sz. A főiskola "C" épületének, valamint a Rajz Tanszék épületének PPP konstrukcióban történő felújításának és szolgáltatásvásárlással történő üzemeltetésének véleményezése
  • 21/2006. (IV.19.) sz. Mesterszak létesítésének támogatásáról
  • 22/2006. (IV.19.) sz. Mesterszak létesítésének támogatásáról
  • 23/2006. (IV.19.) sz. Mesterszak létesítésének támogatásáról
  • 24/2006. (IV.19.) sz. Mesterszak létesítésének támogatásáról
  • 25/2006. (IV.19.) sz. Mesterszak létesítésének támogatásáról
  • 26/2006. (IV.19.) sz. Mesterszak létesítésének támogatásáról
  • 27/2006. (IV.19.) sz. Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat módosításáról
  • 28/2006. (IV.19.) sz. FEUVE szabályzat jóváhagyásáról
    
 • május 10.: (PDF
  • 29/2006. (V.10.) sz. főiskolai tanári pályázatok véleményezéséről
  • 30/2006. (V.10.) sz. További jogviszonyú egyetemi tanári pályázat véleményezéséről
  • 31/2006. (V.10.) sz. Gyakorlóiskola igazgatói pályázat véleményezéséről
  • 32/2006. (V.10.) sz. A Kepes György Szakkollégium Alapszabályzatának jóváhagyásáról
  • 33/2006. (V.10.) sz. Hallgatók által fizetendő térítési díjakról a 2006/2007-es tanévben
    
 • június 7.: (PDF)
  • 34/2006. (VI.7.) sz. Új kar létesítésére irányuló javaslat véleményezéséről
  • 35/2006. (VI.7.) sz. Szakindítási kérelem véleményezéséről (ének-zene)
  • 36/2006. (VI.7.) sz. A 2001-2004. évre elfogadott Intézményfejlesztési Tervről szóló beszámoló elfogadásáról
  • 37/2006. (VI.7.) sz. Új Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezéséről
  • 38/2006. (VI.7.) sz. Köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről
  • 39/2006. (VI.7.) sz. Díszoklevelek kiadására beérkezett kérelmek elbírálásáról
  • 40/2006. (VI.7.) sz. Jó tanuló - jó sportoló-díj odaítéléséről
  • 41/2006. (VI.8.) sz. A rektor külföldi útjának engedélyezéséről
    
 • június 28.: (PDF)
  • 42/2006. (VI.28.) sz. Címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról
  • 43/2006. (VI.28.) sz. Főiskolai docensi pályázatok véleményezéséről
  • 44/2006. (VI.28.) sz. Szakindítási kérelem véleményezéséről
  • 45/2006. (VI.28.) sz. Szakindítási kérelem véleményezéséről
  • 46/2006. (VI.28.) sz. Szakindítási kérelem véleményezéséről
  • 47/2006. (VI.28.) sz. Szakindítási kérelem véleményezéséről
  • 48/2006. (VI.28.) sz. Szakindítási kérelem véleményezéséről
  • 49/2006. (VI.28.) sz. Pedagógus szakvizsga program indításának véleményezéséről
  • 50/2006. (VI.28.) sz. Létesítendő új kar megnevezéséről
  • 51/2006. (VI.28.) sz. Az Angol-Amerikai Intézet megszüntetéséről, új tanszékek létesítéséről
  • 52/2006. (VI.28.) sz. Új Tanulmányi és vizsgaszabályzat elfogadásáról
  • 53/2006. (VI.28.) sz. A 2007/2008-as tanév keretszámainak elfogadásáról
  • 54/2006. (VI.28.) sz. Az Eszterházy Károly Főiskola képzési programjának elfogadásáról
  • 55/2006. (VI.28.) sz. Az Eszterházy Károly Főiskola oktatónak, kutatóinak és vezető beosztású közalkalmazottainak kinevezéséve, megbízásával és azok megszüntetésével kapcsolatos eljárásokról szóló szabályzat módosításáról
  • 56/2006. (VI.28.) sz. FHÖK Alapszabályzata megtárgyalásának elhalasztásáról
  • 57/2006. (VI.28.) sz. Bevételes tevékenység szabályzatának elfogadásáról
  • 58/2006. (VI.28.) sz. Hallgatóknak adható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak, térítések szabályzatának módosítására
    
 • július 13.: (PDF)
  • 59/2006. (VII.13.) sz. Köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről
    
 • július 17.: (PDF)
  • 60/2006. (VII.17.) sz. Köztársasági ösztöndíj adományozására irányuló kezdeményezés módosításáról
    
 • szeptember 7.: (PDF
  • 61/2006. (IX.7.) sz. Eszterházy Károly-emlékérem rendkívüli adományozásáról
  • 62/2006. (IX.7.) sz. Eszterházy Károly-emlékérem rendkívüli adományozásáról
  • 63/2006. (IX.7.) sz. Eszterházy Károly-emlékérem rendkívüli adományozás&aacut