Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


Hébé-Juventos Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

Éves szakmai beszámoló 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Éves szakmai beszámoló 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

 

CÉGBEJEGYZÉS:

VÉGZÉS

A Heves Megyei Bíróság dr. Varga Imre (3300 Eger, Törvényház út 11.) ügyvéd által képviselt Jónás Zoltán elnök kérelmére elrendeli a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal:

 

   
Nyílvántartási szám: 1989

A társadalmi szervezte neve: Eszterházy Károly Főiskola Hébé-Juventos
Közhasznú Művészeti Egyesülete

A társadalmi szervezet székhelye:

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

 

A képviselő neve és lakcíme:

Jónás Zoltán (elnök)
3300 Eger, Mátyás király út 29.
önálló képviseleti joggal

Kalóné Szűcs Erzsébet (elnökhelyettes)
3300 Eger, Makiári út 153.
önálló képviseleti joggal

 

A társadalmi szervezet célja:

- Az Eszterházy Károly Főiskola hazai és
nemzetközi szinten fennálló kulturális és művészeti kapcsolatainak ápolása és erősítése;
- Az egyesület tagjainak, valamint az Eszterházy Károly Főiskola dolgozóinak és hallgatóinak művészeti tevékenységének elősegítése. Ennek érdekében a tánc- és mozgásművészet, az énekzene, az irodalom, a képzőművészet és az előadó művészet gyakorlása, azok érdemi előfeltételeinek biztosítása.
- A magyar kulturális értékek megőrzése, és átadása; valamint ezen értékek nemzetközi kulturális életbe illetve értékrendbe történő beépülésének elősegítése;
- Az egyesület tagjaival illetve környezetükkel a nemzetközi művészeti értékekkel történő kapcsolatépítés elősegítése;
Művészeti kapcsolatok kiépítése más felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel és egyesületekkel;
- Művésztelepek, közös alkotó műhelyek, művészeti bemutató alkalmak, programok szervezése, ehhez kapcsolódóan nyomtatott és elektronikus promóciós anyagok és művészeti termékek előállítása és terjesztése.

 

Cél szerinti besorolása:

kulturális tevékenység

 

Az alapszabály kelte:

2006. november 8.

 

A társadalmi szervezet jogállása:

közhasznú szervezet

 

A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a Fővárosi ítélőtáblához címzett, de a Heves Megyei Bíróságnál 3 példányban jogi képviselettel benyújtandó fellebbezésnek van helye.

I n d o k o l á s :

A megyei bíróság a társadalmi szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelme és annak mellékletei alapján megállapította, hogy a társadalmi szervezet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezéseinek megfelelően törvényesen jött létre, és megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV-. törvény 4. § és 7. §-aiban foglaltaknak.

Ezért a bíróság a 6/1989. IM rendelet 1. §-a, valamint az 1997. évi CLVI. törvény 3. § és 22. § (3) bekezdése alapján a fentiekben meghatározott adatokkal a társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette.Eger, 2006. évi november hó 30. napján.


Dr. Oltai-Kovács Krisztina s.k.
bíró                      
A kiadmány hiteléül: