Magyar  English  Eger város honlapja   Főoldalra  Vissza
Nyelvvizsgák
BTK GTK TKTK TTK CK
BTK GTK TKTK TTK TTK


A Főiskola

Az Eszterházy Károly Főiskola az 1948-ban alapított állami pedagógiai főiskola szellemi örökségét ápoló, valamint a két és fél évszázados egri felsőoktatás hagyományaihoz kötődő, ugyanakkor a jövő felé nyitott, minőségi oktatási és kutatási munkát végző intézmény. Az elmúlt 5 évtizedben több mint félszázezer főiskolai végzettségű szakembert adott a magyar társadalomnak, a közoktatásnak és a munkaerő-piacnak. A közel 7000 hallgatóval és 700 dolgozóval működő intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelően alakítja oktatási rendszerét, képzési kínálata rendkívül sokrétű.

A képzés öt karon, alapszakokon (BA/BSc) és mesterszakokon (MA/MSc) közel egyenlő arányban folyik - a bölcsészettudományok, a pedagógusképzés, a gazdaság- és társadalomtudományok, a természettudományok, az informatika, a sporttudományok és a művészetek terén - nappali, részidős, valamint távoktatásos formában. 2013-tól az osztatlan tanárképzésben több mint 50 szakpáron érhetőek el szakjaink. A jelentkezők számára kínálunk továbbá felsőoktatási szakképzéseket, illetve számos szakirányú továbbképzést. Intézményünkben két doktori iskola is működik, így a mai magyar felsőoktatásban elérhető valamennyi képzési szintjén várjuk a hallgatókat és a doktoranduszokat. A főiskola kiemelkedően jó szolgáltatást nyújt az idegen nyelvek tanulásához, 4 akkreditált állami nyelvvizsgahellyel áll a nyelvvizsgázni szándékozók rendelkezésére.

Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos műhely működik, ilyen az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport, az Agria-Innorégió Tudáscentrum, a Borkultúra Központ, a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társadalom Oktató és Kutatócsoport, Multimédia Kutató Laboratórium, az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ, Egészséges Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, a Bryológiai Kutatócsoport és az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékenységben, a hazai felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésen túl, fontos szerepet tölt be a főiskola közel 30 ország több mint 60 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere.

A Főiskola küldetése, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelő, átjárható, választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével – a Bologna-folyamatnak megfelelően az Európai Felsőoktatási Térséghez csatlakozva – az EU-tagságból adódó és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó, értékes diplomákat adjon ki.