2018. Október 15, Hétfő, Teréz
 Elektronikus katalógus:  Az EKF Könyvtárának katalógusa = e-Corvina
 Honlap-kereső:  
Könyvtárunk

Küldetésnyilatkozat
Könyvtári stratégia
Könyvtári szabályzatok
SZMSZ
Díjtáblázat
A könyvtárhasználók jogai
Könyvtárunk története
Munkatársaink
Helyünk
A Főiskola szervezetében
A könyvtári rendszerben
Támogatóink
Fogadjon örökbe könyvet
Kapcsolataink
Adatok, statisztikák
Pályázatok
Gyűjteményi adatok
Forgalmi adatok
Könyvtári konferenciák

Terek és szolgáltatások

EKF könyvtárak
Központi könyvtár
Társadalomtudományi szakrészleg
Természettudományi szakrészleg
Nyelv- és irodalomtudományi szakrészleg
Irodalomtudományi gyűjtemény és szépirodalom
Nyelvtudományi és könyvtártudományi gyűjtemény
Folyóirattár
Médiatár
Kölcsönző
Klubövezet
Szakdolgozattár
Raktár
Tanszéki könyvtárak
Gyakorló iskolai könyvtárak
Térkép
Eger térkép
Dokumentum térkép
Videófilm a könyvtárról
Képgyűjtemény

Katalógusok

EKF KK katalógusai
Cédulakatalógusok
Elektronikus katalógusok
WebPac
Gyarapodási jegyzék
Különgyűjtemények
Amerikai Kuckó gyűjteménye
Angol nyelvű antológiák adatbázisa
Anglisztikai és amerikanisztikai tanulmányok adatbázisa
CD-ROM adatbázis
Churchill-gyűjtemény
Folyóírat lelőhelyjegyzék
Nagy Sándor-gyűjtemény
Ottovay László-gyűjtemény
Régi könyvek-gyűjteménye
Szakdolgozatok adatbázisa
Líceumtörténeti-gyűjtemény
EKF oktatók publikációi
Főiskolánkról szóló cikkek
Ki kicsoda
Phd dolgozatok tézisei
A magyar ALEPH csoport
Egri könyvtárak
Magyar könyvtárak
Külföldi könyvtárak

Szolgáltatások

Beiratkozás
Helybenhasználat
Tájékoztatás telefonon
Tájékoztatás e-mailben
Szaktájékoztatás
Kölcsönzés
Előjegyzés
Hosszabbítás telefonon
Hosszabbítás e-mailben
Könyvtárközi kölcsönzés
Irodalomkutatás
Tartalomjegyzék-küldés
Folyóirat-szemle
Digitális tartalmak szolgáltatása
Számítógépes szolgáltatás
Reprográfia

Diákmentor

Könyvtári információkérés
Könyvtárhasználat
Tantárgyi tematikák
Kötelező irodalomjegyzék
Szerzői jog
Szakdolgozatírás
Önéletrajz
Könyv, jegyzet
Líceum kiadó
Könyvigénylés
Könyvajánló

E-könyvtár

Bibliográfiák
Borászat és borkultúra
Digitális projektek
Haydn-év 2009
A korai magyar nyelvű nyomtatott írásbeliség korpusza
Jedlik Ányos

E-források

Kézikönyvek
Szótárak
Tematikus linkgyűjtemények
E-forrás tesztelés

Online-források

Adatbázisok
Teljes szövegű folyóiratok

Könyves információk

Könyvkiadás
Online könyváruházak
Online tankönyv adatbázis
Online CD-DVD áruházak
Könyv és olvasás

Könyvtárosoknak

Könyvtári rendszerek
Könyvtári szervezetek
Rendezvények könyvtárosoknak
Blogok, hírlevelek, levelezőlisták

Oktatás

Könyvtárosképzés
Használóképzés

2007 © ekf médiainformatika intézet multimédia kutatólaboratórium