Érintés

Az érintés a gesztusokkal rokon nem verbális csatorna. Az érintés szerepe a szocializáció, a társadalmi beilleszkedés során különösen fontos. A kisbaba harmonikus érzelmi fejlődéséhez szükséges az anyával való szoros testi kontaktus (Csepeli, 1997).

Az, hogy kit, ki és mikor érinthet meg, nagy mértékben kulturálisan szabályozott. Az európai kultúrában talán a kéz a „legnyilvánosabb” testrészünk, viszonylag idegen emberek is nyugodtan megérinthetik a másik kezét, ráadásul nagy nyilvánosság előtt is. Az arc már intimebb zóna, közeli barátaink, hozzátartozóink érinthetik meg, még mindig nyilvánosan is. Általában a ruhával fedett testrészeink már az intim zónába tartoznak, csak nagyon közeli szeretteink és a nyilvánosság kizárásával érinthetik meg. Ezzel kapcsolatosan nézze meg a következő ábrát, amit Forgas Jouard (1966) nyomán közöl könyvében (Forgas, 1989)!
12. kép
Az érintés szabályai

A kulturális különbségeket jól mutatja, hogy például, mivel a buddhisták a fejet a lélek székhelyének tartják, így sok buddhista kultúra kifejezetten tiltja a fej megérintését (Forgas, 1989).


A másik ember megérintése – mint láttuk - kifejezhet intimitást, szoros emberi kapcsolatot, de dominanciát, fölényre törekvést is. Gondoljunk arra, hogy a magasabb társadalmi státuszú emberek megérinthetik olyan testrészét is az alacsonyabb státuszúaknak, amit ők fordított esetben nem engedhetnek meg maguknak. Például egy tanár vállon veregetheti tanítványait, fordítva ez már nehezen lenne elképzelhető.(Csepeli, 1997, Buda, é.n.)