Önellenőrző kérdések

 

  1. Mit nevezünk motivációnak?

  2. Hogyan definiálná a homeosztázis fogalmát?

  3. Melyek az elsődleges drive-ok?

  4. Hogyan alakulnak ki a másodlagos drive-ok?

  5. Mi a különbség a drive-redukciós és arousalszint elmélet között?

  6. Hogyan befolyásolja az arousalszint a teljesítményt és a viselkedés szervezettségét?

  7. Milyen elv szerint épül fel Maslow motivációs piramisa?

  8. Mit nevezünk extrinzik és intrinzik motivációnak?

  9. Milyen típusait különböztetjük meg az intrinzik motivációnak?

  10. Mi jellemzi a sikerorientált és a kudarckerülő személyiség igényszintjét?