Az érzelemről általában

Az érzelmek (emóciók) nagyon fontos szerepet játszanak a lelki életünkben. Az öröm, a félelem, a szeretet, a harag, a düh stb. átszövik, színezik észleléseinket, és hatással lehetnek figyelmi teljesítményünkre, gondolatainkra, viszonyulásainkra, kapcsolatainkra. Nehéz és talán lehetetlen is lenne felsorolni az érzelem szerepét az emberi viselkedésben teljes részletességgel. Az érzelem meghatározása nagyon nehéz, erre utal az is, hogy a szakirodalomban nagyon sok meghatározással találkozunk. Érzelmeinket szubjektív és objektív tényezők egyaránt befolyásolják.

Az érzelmek rendkívül összetettek, több tényező együttes kölcsönhatását jelentik:

 • Belső testi válaszok, elsősorban a vegetatív idegrendszer reakciói.
 • Kognitív kiértékelés által létrejövő vélekedés, amelynek tartalma, hogy egy negatív vagy pozitív esemény megy végbe.
 • Arckifejezések.
 • Érzelmi reakciók.

 

Az érzelmek tanulmányozásának döntő kérdései az érzelmi összetevőknek a természetére vonatkoznak. Ezen kívül az összetevők és az érzelem szubjektív élménye közötti kapcsolattal is foglalkoznak.

Az érzelmek osztályozása:

Az érzelmeket több szempont szerint csoportosíthatjuk.

Polaritás szerint megkülönböztetünk:

 • Kellemes vagy pozitív érzések
 • Kellemetlen vagy negatív érzések

Megkülönböztetünk egyetemes vagy alapérzelmeket, amelyek minden kultúrában megtalálhatók és felismerhetők:

 • Harag
 • Félelem
 • Undor
 • Meglepődés
 • Szomorúság
 • Öröm

Tárgyuk szerint (az alapján, hogy mire irányul az érzelem):

 • Intellektuális érzelmek
 • Erkölcsi vagy morális érzelmek
 • Esztétikai érzelmek: pl. a harmónia, romantika érzése

Az érzelmi állapot jellege szerint:

 • Hangulat: kevésbé intenzív, de tartós érzelmi állapot.
 • Indulat: nagyon intenzív rövid ideig fennálló érzelmi állapot.
 • Szenvedély: nagyon intenzív és tartós, akár életünk végéig fennálló érzelmi állapot.

Vannak összetett érzelmek is, mint például a bűntudat.