Az első pszichológiai laboratórium

A XIX. századi Németországban a hangsúly a kísérletezésre helyeződött. Fontos megemlítenünk ezzel kapcsolatban Helmholtz nevét, aki filozófus-fizikus-fiziológus volt és először mérte meg az ingerület terjedési sebességét. Fechner, aki matematikus volt pedig megpróbálta matematikai egyenlettel kifejezni az érzet nagysága és a fizikai inger nagysága közötti viszonyt. Helmholtz és Fechner is szerepet játszott az első pszichológiai laboratórium létrejöttében és ezáltal hozzájárultak a  modern tudományos pszichológia megszületéséhez. A laboratórium Németországban, a lipcsei egyetem filozófia tanszékén kezdte meg működését Wilhelm Wundt (1832-1920) vezetésével, akinek személyében ötvöződik az a kettőség, ami magát a pszichológia tudományát is jellemzi. Wundt orvosi egyetemet végzett és a filozófia tanszék vezetője lett, vagyis személyében is találkozik a természet és a társadalomtudomány. A dátum, amelyhez a laboratórium létrehozását kötik, 1879. Természetesen a dátum ellenére sem szabad elfeledkeznünk azon előzményekről, amelyek hozzájárultak e tudomány létrejöttéhez.
 

A wundti korai kísérleti lélektan

A wundti laboratóriumban kialakult korai kísérleti lélektan, elsősorban az érzékelést és az észlelést vizsgálta kísérletekkel, valamint szinte minden egyes vizsgálatnál alkalmazta az introspekció, az önmegfigyelés módszerét. Az introspekció erősen szubjektívvé teszi a pszichológiát, és éppen ezért többek között jelentősen hozzájárul majd a későbbiekben az első pszichológiai iskola válságához. Wundt szerint a gondolkodást kivéve, minden pszichés funkció vizsgálható az önmegfigyelés módszerével. Az introspekció módszere a szubjektivitás mellett beszűkíti a pszichológia vizsgálati területeit, hiszen a gyerekek, bizonyos elmebetegségekben szenvedők és az állatok sem képesek introspekcióra. 

A korai kísérleti lélektanra egyaránt jellemző az elementarista jelző, vagyis a pszichológusok arra törekszenek, hogy a pszichés funkciókat elemeire bontsák, ezáltal közelebb jutva azok megismeréséhez.

A harmadik fontos jellemzője ennek az iskolának, a tudatosság, vagyis csak a tudatos lelki jelenségeket vizsgálja és nem tér ki a tudattalan lelki folyamatok vizsgálatára.

A lipcsei laboratórium számos más pszichológiai irányzat bölcsőjének tekinthető.