7. Az emlékezet

A lecke tagolódása

  • Az emlékezet alapfolyamatai
  • Kódolás
  • Tárolás
  • Előhívás
  • Az emlékezeti tárak
  • Szenzoros tárak
  • Rövid távú memória
  • Hosszú távú memória
  • Explicit és implicit memória
  • Mnemotechnikai eljárások