5. Az érzékelés és észlelés

A lecke tagolódása

 • Az érzékelés és az észlelés közötti különbségek
 • A küszöbök fogalma és szerepe
 • Az érzékelés és az észlelés fiziológiai háttere
 • Az érzékleti modalitások
 • Látás
 • Hallás
 • Szaglás
 • Ízlelés
 • Bőrérzékletek
 • Az észlelés fogalma
 • Az észlelés funkciói: lokalizáció és felismerés
 • A figura-háttér jelenség és a perceptuális organizáció elvei
 • Mélységészlelés
 • Mozgásészlelés
 • Felismerés
 • Mintázatfelismerés és annak elméletei
 • Észlelési konstanciák