4. A személyiség fogalma, személyiségtipológiák

A lecke tagolódása

  • A személyiség fogalma és jellemzői
  • Hippokratész-Galénosz vérmérsékleti tipológiája
  • Kretschmer alkati tipológiája
  • Pavlov idegrendszeri tipológiája
  • Jung tipológiája
  • Eysenck vonáselmélete
  • A Big Five