3. A pszichológiai gondolkodást befolyásoló jelentősebb pszichológiai irányzatok

A lecke tagolódása

  • Strukturalizmus és funkcionalizmus
  • Behaviourizmus
  • Alaklélektan
  • Pszichoanalízis
  • Kognitív pszichológia
  • Fenomenológiai irányzat