Klasszikus vezetői stílusok

Alapvetően három vezetői típust szoktak megkülönböztetni a vezetők jellemzésekor. Ezek a jól ismert autokratikus, demokratikus és laissez-faire (ritkábban anarchikus) vezetők. Az autokratikus vezető többnyire egyedül hozza döntéseit, a döntés-előkészítés folyamatába ritkán enged be más kollégákat. Vezetési módszereire az utasítás és a parancsolás a jellemző. A demokratikus vezető gyakran hoz konszenzuson alapuló döntést, már a döntés-előkészítő folyamatba is bevonja a kollégákat. Jellemző módszere a kompromisszum keresés igényével leírható vita, és a törekvés a meggyőzésre. Az anarchikus vezetés jellemzője, hogy a csoporton belüli informális vezetők, azaz a hivatalosan nem kijelölt vezetők, hozzák meg a döntéseket, így a szervezet egésze szempontjából nézve lehetetlen stratégiailag fontos és szakmailag megalapozott döntéseket hozni.