F.III.2. Szülői kérdőív a megelégedettség és az igények felmérésére

A feladat egy kérdőív összeállítása! Az alábbiakban egy mintát ismertetünk.

A szülői kérdőív a Comenius 2000 Minőségfejlesztési program I. modellje keretében készült, melyet a szükséges módosításokkal évente el kell végezni.

A kérdőívben a szülőket három témacsoportban kérdeztem meg:

  1. A nevelés – oktatás minősége, a szülői kapcsolat
  2. Az iskola szolgáltatásainak értékelése
  3. Az iskolaválasztás, a szakmai munka és a továbbtanulás.
A kérdőív célja, hogy az iskola vezetése információt kaphasson arról, hogy az intézményünkbe járó gyermekek szülei – mint a nevelési-oktatási szolgáltatásunk közvetlen résztvevői – mennyire elégedettek, és milyen igényeket fogalmaznak meg az iskolai munkánkkal kapcsolatban.

 

A mintavétel a szülők mintegy 30%-át célozza meg. A kérdőívek kiosztásában, összegyűjtésében az osztályfőnökök segítségét veszem igénybe. Az adatok kiértékelését, feldolgozását magam végzem.

A szülői kérdőív név nélküli, nem irányul személyes adatokra. A válaszadások helyes módszerét a kérdőív elején a szülőkhöz intézett instrukció egyértelműen tartalmazza.

Ez egyben egy udvarias kérés a szülők felé, melyben megkérem őket a véleményük megfogalmazására, igényeik, elégedettségük kifejezésére a meghatározott célok érdekében.

A kérdésekre adott válaszok számszerűsíthetők, a vizsgálatok óránként ismételhetők és az eredmények összehasonlíthatók.

A kérdőív végén található „további észrevételek” címszó alatt megfogalmazottakat külön érdemes megvizsgálni.

A prioritások meghatározásával, a trendek elemzésével és ezt követően az elkészített intézkedési tervnek megfelelően végrehajtott fejlesztésekkel az intézmény megfelelhet az új kihívásoknak, a partnerek igényei változásainak és minden bizonnyal versenyképes iskolává válik.

Az eredményekről a szülőket, diákokat valamilyen elérhető formában tájékoztatni kell.

Tisztelt Szülők!

Az intézményünkben folyó oktató-nevelő munka minőségfejlesztésének további lehetőségeit vizsgálja egy iskolánk pedagógusaiból álló team, és igyekszik meghatározni, kidolgozni a hatékony fejlesztés újabb irányait. Szeretnénk tájékozódni az Önök véleményéről, elégedettségéről, megfogalmazódó igényeikről iskolánk működésével kapcsolatosan.

Kérjük, közreműködésükkel segítsék munkánkat!

Eger, 2002. december 10.
Szülői kérdőív

A tanuló évfolyama:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Neme:

fiú

lány

 

1. Olvassa el a kérdéseket, majd az értékskálán az Ön által megfelelőnek tartott számot karikázza be!

1.1. Mennyire volt tájékozott az iskola elvárásairól, amikor gyermekét beíratta?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem


1.2. Azt nyújtja-e az iskola, amit a Pedagógiai Programjában, a szülői tájékoztatásban ígért?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem


1.3. A nevelőtestület pedagógusai eredményes oktató-nevelő munkát végeznek-e?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem


1.4. Megfelelő-e a tanulók terhelése?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem


1.5. Van-e elég sikerszerzési lehetősége a gyerekeknek?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem

1.6. Mennyire elégedett az iskola értékelési rendszerével?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem


1.7. Mennyire elégedett a szülőkkel való foglalkozás hatékonyságával?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem


1.8. Van-e lehetőség a szülők részvételére az iskolai programokban? (kirándulások,

sport mérkőzések, táborok, szabadidős programok)

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem


1.9. Elégedett-e azzal, ahogyan az iskola figyelembe veszi a szülők kérését, elvárásait?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem

 

1.10. Mennyire tekinti az iskola partnernek a szülőket?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem


1.11. Az iskola, mint környezet, biztonságával, esztétikumával segíti-e azt, hogy a

gyerekek jól érezzék magukat?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem


1.12. Mennyire tartja fontosnak az úgynevezett „nyílt nap” megrendezését?

Teljes mértékben 5 4 3 2 1 Egyáltalán nem

 

2. Mennyire tartja kielégítőnek az iskola szolgáltatásait? (Tegyen x-et a megfelelő helyre!)

Szolgáltatás

kiváló

megfelelő

gyenge

elfogadhatatlan

iskolai könyvtár

 


 


 


 


menza (étkezés)

 


 


 


 


napközi

 


 


 


 


szakkörök

 


 


 


 


sportkörök

 


 


 


 


szabadidős rendezvények

 


 


 


 


ünnepségek

 


 


 


 


táborok

 


 


 


 


kirándulások

 


 


 


 


tehetséggondozó foglalk.

 


 


 


 


iskolai alapítványok működése

 


 


 


 


3. Karikázza be az ön által legmegfelelőbb(ek)nek tartott válasz(ok) betűjelét!

3.1. Miért választották ezt az iskolát?

a) személyiségközpontú
b) testvére (testvérei) is idejár(nak)
c) a gyermek döntött így
d) a gyermek adottságainak ez felelt meg legjobban
e) a városközpontban van
f) színvonalas oktató munka

3.2. Miként ajánlaná gyermeke jelenlegi iskoláját egy most iskolát választó ismerősének?

a) jó szívvel, nyugodt lelkiismerettel
b) kisebb fenntartásokkal, de bátran
c) nem nyilvánítana sem pozitív, sem negatív véleményt
d) inkább más iskolát javasolna

3.3. Milyennek ítéli meg az iskolai légkört?

a) demokratikus
b) humánus
c) gyermekközpontú
d) szigor, vasfegyelem jellemzi

3.4. Milyennek tartja az iskolai követelményrendszert?

a) túl erős
b) erős
c) megfelelő
d) gyenge
e) túlzottan szakmai

3.5. Milyen módon tudja lemérni, értékelni az iskolában folyó szakmai munka színvonalát?

a) tantárgyi átlagok
b) tanulmányi versenyeredmények
c) felvételi eredmények
d) gyermeke véleménye
e) nem tudom lemérni

3.6. Megfelelőnek tartja-e az iskola felszereltségét; milyen területeken lát hiányosságokat?

a) tantermek
b) taneszközök
c) számítástechnika-Internet hozzáférés
d) nyelvi labor
e) sportudvar
f) megfelelőnek tartom
Egyéb: …………….

3.7. Milyen hatása van a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének az iskolai oktató-nevelő munkára?

a) új módszerekkel, elképzelésekkel színesíti, gazdagítja
b) különösebb hatást semmilyen irányba nem eredményez
c) esetenként így nem lesz következetes
d) színvonal csökkenést jelent

3.8. Milyen lehetősége(ke)t, módszer(ek)t tart leginkább jónak az iskola és szülők közötti kapcsolattartásra?

a) fogadóórák
b) telefonon keresztül
c) ellenőrzőn keresztül
d) szülői értekezlet
c) személyesen a szaktanárokkal

Kérjük, röviden írja le egyéb további észrevételeit, javaslatait, hogyan lehetne jobbá tenni iskolánk működését!