A gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkája

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkája több részből áll. Egyrészt kapcsolatot tart a gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal, mind a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése, mind pedig a megszüntetése terén. Munkája során segíti és közreműködik az iskola többi tanárával. Konkrét feladatai közé tartozik, hogy minden évben felkeresi az osztályokat és tájékoztatja a diákokat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. A szóbeli tájékoztatáson kívül a feladata, hogy az iskolában jól látható helyen kifüggessze a különböző gyermekvédelemmel foglalkozók - például nevelési tanácsadó, drogambulancia, gyermekjóléti szolgálat, lelkisegély telefon - címét, illetve telefonszámát. Abban az esetben, ha valamelyik tanár, szülő vagy tanuló jelzése alapján arra a következtetésre jut, hogy a tanuló veszélyeztetett, családlátogatást tart a diák otthonában, ahol megismeri a tanuló családi környezetét. Ha gyermekbántalmazást gyanít vagy más olyan veszélyeztető körülményt, amely az iskolán belül, pedagógiai módszerekkel nem szüntethető meg, köteles kezdeményezni, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot. A gyermekvédelmis a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén pedig köteles kezdeményezni, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzatnál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. A felelősnek kiemelt szerepe van a szenvedélybetegségek megelőzésében, amely során részt kell, hogy vegyen az iskola kábítószer-ellenes programjának kidolgozásában, illetve figyelemmel kell kísérnie annak végrehajtását.