A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai

A gyermek- és ifjúságvédelem egy nagyon sokrétű feladat, tágabb értelemben jelenti azt, hogy maga az iskola tevékenysége, működése biztosítsa, hogy egyik tanulót se érjen származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál fogva hátrányos megkülönböztetés, sőt segítse leküzdeni azokat a hátrányokat, amelyeket családi vagy vagyoni helyzetéből egyébként következnének. A szűkebb értelemben vett gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában azt jelenti, hogy a tanulókat - a környezete, családja vagy bármely más miatt - veszélyeztető körülmények felismerése, megelőzése, illetve megszüntetése érdekében az iskolának is meg kell tennie azokat a lépéseket, amelyek egy iskolától elvárhatóak. Mindezen feladatok megszervezése, irányítása az intézmény vezetőjének feladata. Biztosítania kell, hogy az iskolában legyen egy úgynevezett gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Ez a felelős lehet az iskola valamelyik tanára, de elképzelhető az is, hogy pszichológus, szociális munkás végzettséggel rendelkező szakember, aki minimum fél állásban dolgozik az intézményben.